fbpx

Stejně jako egyptská architektura prošla vývojem i núbijská architektura. Na samém počátku používali Núbijci ke stavbám méně trvanlivé materiály – proutí, zvířecí kůže, mazanice nebo hliněné cihly. Zajímavé byly postupy v pohřbívání.

Hroby byly kruhové či válcové a nástavby byly vyrobeny z kamenného zdiva. Jáma byla vyplněna štěrkem, kameny a pokryta střechou ze sušeného bláta či sena.

Kerma – nejen obchodní centrum

Kerma – díky své poloze na Nilu – se stala postupně významným obchodním centrem mezi subsaharskou Afrikou a Egyptem. Kerma byla osídlena kolem roku 2 400 př.n.l. Bylo to opevněné město  s cca 2 0000 obyvatel, náboženskou budovou, velkými kruhovými obydlími, palácem a dobře upravenými silnicemi. Na východní straně města se nacházely pohřební chrám a kaple.

Jednou z nejtrvalejších staveb byla Deffufa (o té jsme psali v článku Kušité a Egypťané – vyspělé kultury na Nilu), pohřební kaple z hliněných cihel, kde se konaly obřady. Měla dvě sloupové haly. Stěny zdobí portréty zvířat v barevných schématech červené, modré, žluté a černé a kamenné podlahy. Vnější stěny byly obloženy kamenem.

Kušité a Napatá

Na konci 3. přechodného období se kněží v Karnaku obrátili na kušitské království (svou dřívější kolonii) s prosbou o pomoc. Měli strach z rozpínání libyjců 24. dynastie, kterou založil Šešonk I. Hrozilo totiž, že by jejich bůh Amon mohl upadnout v zapomenutí. Pomohl jim Pianchi – mladý kušitský král a zakladatel 25. dynastie (747 př.n.l. – 664 př.n.l. ). Núbie tak dosáhla nadvlády dobytím Egypta a faraoni této dynastie učinili z Egypta velmoc, která konkurovala Asýrii a Řecku.

V této fázi se ve velkém stavělo mnoho pyramid a chrámů. Pro núbijské faraony měl duchovní význam Gebel Barkal (Jebel Barkal). Byl považován za příbytek boha Amona. Nacházejí se zde ale také chrámy pro další egyptské bohy – bohyně Mut a Hathor nebo pro boha Bese. Celkem bylo vybudováno třináct chrámů a tři paláce. Hlavním městem 25. dynastie byla Napatá. Město ale nebylo kompletně dobudováno. Některé z chrámů byly zbudovány různými faraony, počínaje egyptskými.

Núbijská architektura a pyramidy

Núbijská architektura v této době byly také pyramidy, které byly postaveny na třech hlavních místech: El-Kurru, Nuri a Meroë.  V Núbii bylo postaveno celkem 223 pyramid, které však nedosahovaly výšek jako ty egyptské. Konvenční konstrukce núbijských pyramid sestávala ze strmých zdí, kaple směřující k východu, schodiště orientovaného rovněž na východ a přístupu do komory po schodišti.

Núbijské pyramidy jsou také v Meroë. Pyramid je zde více, než kdekoli jinde. Núbijci zavedli systém geometrie včetně raných verzí slunečních hodin. Mnohé z nich se nacházejí v lokalitách Meroë. Během meroitského období v núbijské historii používali starověcí Núbijci trigonometrickou metodiku nápadně podobnou té egyptské.