fbpx
 
ABEGHCHKMNOPRSŠTUV

Legenda o božské rodině

Na počátku byl Atum, slunce, který sám sebe stvořil, když vystoupil z pravodstva Nun. Atum poté stvořil Šua (boha dechu) a Tefnut (bohyni vlhkosti). Šu od sebe oddělil nebe a zemi, a tak zplodil bohyni Nut (bohyni nebe) a Geba (boha země).

Nut s Gebem počali dva syny (Usira a Sutecha) a dvě dcery (bohyni Eset a bohyni Nebthet). Usir se stal prvním faraonem. Spolu s bohyní Eset moudře a mírumilovně vládl, lid naučil obdělávat půdu, péci chleba a stavět města. Dal jim zákony a svědomí, aby dokázali rozlišit dobro a zlo.

Stalo se ale, že krutý bůh Sutech se chtěl zmocnit trůnu a tak svého bratra Usira zavraždil jeho tělo rozsekal na kusy, které rozptýlil ve vodách Nilu. Eset ale odmítla před Sutechem sklonit hlavu. Shromáždila kusy těla svého zavražděného manžela a s pomocí boha Anupa (prvního balzamovače) je složila k sobě. Pak se proměnila v sokola a byla Usirem oplodněna a z tohoto spojení se zrodil Hor.

Eset ho vychovávala v ústraní, v močálech delty Nilu. Když bůh dospěl, rozhodl se získat zpět své oprávněné dědictví a pomstít otcovu smrt. Hor vyzval Sutecha na souboj ve kterém ho porazil a od té doby vládl Zemi. Vzkříšený Usir se odebral do království temnot a stal se pánem světa mrtvých.