Vláda Amenhotepa III. se nesla ve znamení klidu, míru a prosperity. Země nikdy tolik nevzkvétala a Théby (Vaset) se staly záviděníhodným hlavním městem. Nabízí se tedy otázka – jak se mohlo stát, že Amenhotep IV. (Achnaton) dospěl k rozhodnutí tak radikálním způsobem změnit náboženské zásady? Proč přišla Achnatonova náboženská reforma?

Příčiny vzniku náboženské reformy

Achnatonova náboženská reforma měla dvě příčiny. První příčinou může být vzájemná nevraživost mezi mladým králem a kněžstvem Amonova chrámu v Karnaku, které mladý panovník považoval za příliš sebejisté uskupení spiklenců. Jeho předchůdci totiž kněžstvo zahrnovali bohatstvím a výsadami. Symbolem jejich bohatství a vlivu je právě chrám v Karnaku. Když se Amenhotep IV. stal faraonem, rozhodl se s touto nadvládou skoncovat. Velký podíl na tom rozhodnutí měla i jeho manželka Nefertiti.

Druhou příčinou může být bůh Aton sám. Aton byl bohem města Héliopolis, které se nacházelo severně od dnešní Káhiry. Tento sluneční bůh bez tváře byl vlastně sluneční verzí boha Amona a jeho spojení Amon-Rea. Kult boha Atona přišel “do módy” již v období Střední říše a později ho znovuobjevil Amenhotep III. – své manželce Teje dokonce daroval loď nazvanou “Atonova krása”.

Kult boha Atona

Kult Atona se od předchozí víry lišil tím, že oslavoval výhradně život a svobodu a nevšímal si smrti. Hlavním principem jeho učení byla jednoduchost. Achnaton představoval Atona lidu jako sluneční kotouč, což byl všem srozumitelný symbol.

Atonův kult se uctíval v chrámech i pod širým nebem. Achnaton a jeho manželka Nefertiti byli hlavní služebníci tohoto kultu. Obřad složený z modliteb a hymnů oslavujících Slunce doprovázela hudba.

Achnatonova náboženská reforma byla dílem Achnatona a Nefertiti

Achnaton a Nefertiti s dětmi