Jižně od “Západní” leží pyramidový komplex královny Meretites (dcery Pepi I. a manželky Pepi II.). Severně pak najdeme pyramidu prince Hornecerichtea. Není bez zajímavosti, že mezi dosud objevenými pyramidami chybí pyramida královny Anchesenpepi I. manželky Pepi I. a matky jeho nástupce Merenrea I.). Francouzský tým, který v této lokalitě pracuje by tedy mohl objevit i její pyramidu, pokud nebyla pohřbena u pyramidy svého syna Merenrea.

Nedávno byla objevena také pyramida Anchesenpepi III. poblíž jihozápadního nároží pyramidy Pepi I. Ve velice poškozené pohřební komoře byla nalezena spodní část královnina sarkofágu. Ten byl vyroben z obrovského bloku psíkovce zapuštěného do podlahy. Víko bylo z bloku červené žuly. Pyramida má vlastní ohradní zeď, ke které od severu přiléhá malá a silně poškozená pyramida. Tu si přisvojil „hlavní nositel pečeti“ Reherišefnacht.

Jižně od pyramidy Anchesenpepi III. byla objevena další (dosud nejjižnější) pyramida Anchesenpepi II. – manželce Pepi I. a matce Pepi II. Tato královna později vládla místo svého nedospělého syna, který nastoupil na trůn v šesti letech. Vztah mezi matkou a dítětem – faraonem ilustruje malá alabastrová soška, na které Pepi II. sedí matce na klíně (nyní je soška v muzeu v Brooklynu). V pohřební komoře královny leží obrovský a pečlivě opracovaný čedičový sarkofág, ale nejzajímavějším nálezem jsou Texty pyramid na stěnách pohřební komory.

zpět