fbpx

Rachefova pyramida v Gíze je jen o málo menší než Velká pyramida (Cheopsova pyramida), ale z dnešního pohledu se jeví vyšší. Tento dojem má návštěvník proto, že je umístěna na výše položeném místě a také má strmější sklon stěn. Její původní jméno znělo “Velký je Rachef”. Rachef se původně jmenoval Chufuchaf.

Předčasná smrt prince Kauaba, považovaného za následníka trůnu, a poměrně krátká doba vlády dalšího Cheopsova (Chufevova) syna Radžedefa nakonec přivedly Chufuchafa k moci. Při korunovaci si změnil jméno na Rachef.

pyramida
Základní údaje o pyramidě:
původní délka základny: 215,25 m
původní výška pyramidy: 143,5 m
úhel sklonu stěn: 53°10´

Rachefova pyramida, pohled do nitra

Rachefova pyramida stojí na skalnatém výběžku, který zvyšuje stabilitu jádra. Nejspodnější stupně jihozápadního nároží pyramidy jsou dokonce do tohoto výběžku přímo vytesány. Jádro tvoří vodorovně uspořádané, přibližně stejně vysoké vrstvy hrubých bloků vápence pocházejících z lomů přímo u staveniště.

Jádro pyramidy nebylo postaveno tak precizně jako ve Velké pyramidě (Cheopsově pyramidě). Vrstvy nejsou vždy přesně vodorovné, spáry jsou často široké a mezi bloky někdy chybí malta. Obložení pyramidy bylo z vápence, jen nejspodnější vrstva byla obložena červenou žulou. Z původního obložení se dochovala nevelká část pod vrcholem.

Rachefova pyramida měla být původně větší a měla stát dále k severu. Plán byl však změněn, jako doklad zůstaly jen dva vchody do nitra pyramidy. Původní a starší leží asi 30 m severně, mladší je v severní stěně asi 12 m nad zemí. Starší chodba, někdy také nazývána spodní, je celá vytesána ve skalním podloží. Sestupná chodba se mění na vodorovnou a nakonec stoupá, aby se spojila přibližně na úrovni základny pyramidy s mladší, horní cestou.

Horní chodba je nejdříve sestupná a je obložena bloky červené žuly, později přechází po dosažení základny pyramidy ve vodorovnou. V místě zlomu byl zátaras z červené žuly. Chodba pokračuje dál k jihu, kde ústí do pohřební komory umístěné ve svislé ose pyramidy.

Pohřební komora

Pohřební komora Rachefovy pyramidy byla kromě stropu vytesána do skalního podloží a má východo-západně orientovaný půdorys. Sedlový strop, který přesahuje nad základnu pyramidy, tvoří obrovské vápencové bloky. Poblíž západní stěny, mírně zapuštěn do podlahy, najdeme sarkofág z červené žuly. Původně byl opatřený zasouvacím víkem. Rachefovy ostatky nebo zbytky pohřební výbavy se bohužel nedochovaly.

Okolí Rachefovy pyramidy

U jižní stany pyramidy leží malá pyramida. Její podzemí je jednoduché a skládá se ze sestupné chodby a podzemní komory s půdorysem ve tvaru “T”. V této komoře byly nalezeny zlomky dřeva a zvířecích kostí. Stopy pohřbu se nenašly, přesto existuje teorie, že v pyramidě byla pohřbena královna, Rachefova manželka. Nyní se ale pravděpodobněji jeví skutečnost, že se jedná o kultovní pyramidu.

Zádušní chrám k pyramidě přímo nepřiléhal, ale byl od její východní stěny oddělen křídlem pyramidového dvora. Má obdélníkový půdorys s východo-západní orientací. Zádušní chrám spojovala s údolním chrámem vzestupná cesta, ze které se dochovaly pouze zbytky. Výškový rozdíl, který cesta překonávala mezi oběma chámy, byl 46 m.