< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Vedle východní strany Velké pyramidy se nachází pochopitelně kultovní pyramida, zádušní chrám a také 3 malé pyramidy královen. Pvní pyramida od severu bývá připisována královně Meretites, třetí pyramida královně Henutsen.

Není to jediný případ, kdy u pyramidy faraona najdeme pyramidy královen – v Gíze najdeme pyramidy královen také u pyramidy Menkaurea.

satelitní pyramida satelitní pyramida satelitní pyramida

satelitní pyramida První od severu je pyramida, která bývá označována jako G Ia. Bývá připisována královně Meretites, pravděpodobně starší Chufevově manželce. Byla matkou korunního prince Kauaba.

Nese titul královská matka, ale nevíme přesně, který z Chufuových nástupců byl jejím synem. Jádro bylo původně tvořeno třemi nebo čtyřmi stupni ze žlutošedého vápence z místních lomů. Z obložení se dochovaly pouze zbytky.

Vchod do pyramidy je severní stěnou mírně nad základnou. Sestupná chodba se přibližně pod středem pyramidy lomí doprava a ústí do malé pohřební komory vytesané ve skále a obložené vápencovými bloky. Sarkofág zde ale objeven nebyl. Ze zádušního chrámu před východní stranou pyramidy zůstaly jen nepatrné zbytky. U jižní strany G Ia je ve skále vyhloubena jáma pro loď. Po té se však žádné stopy nenašly.

satelitní pyramida Pyramida G Ib se svým plánem velmi podobá G Ia, včetně zádušního chrámu a jámy pro loď. Ani v této pyramidě se nepodařilo nalézt pozůstatky pohřbu. Není ani jasné, která z královen zde byla pohřbena.
satelitní pyramida Nejjižnější z pyramid, G Ic, je připisována královně Henutsen. Někteří egyptologové se domnívají, že její obložení nebylo nikdy dokončeno.

Svým plánem je velmi podobná oběma předchozím. U jižní strany pyramidy však nebyla jáma pro loď – důvodem mohlo být již velmi se svažující podloží. Od obou pyramid se však liší zádušním chrámem, který byl pravděpodobně rychle dostavěn ze sušených cihel za Šepseskafovy vlády.