fbpx

V období 5. dynastie se ve velkém stavěly tz. sluneční chrámy. Do dnešních dnů se podařilo objevit ale jen dva chrámy z tohoto období. Veserkafův sluneční chrám v Abúsíru (zakladatele 5. dynastie faraonů) a Niuserreův sluneční chrám v Abú Goráb. Dnes se podíváme ale na ty sluneční chrámy, které dosud nebyly objeveny.

Sahureův sluneční chrám

Písemné prameny naznačují, že Sahureův sluneční chrám Sechet-Re (Reovo pole) nebyl nikdy dokončen. Je tedy možné, že Sahure připojil svůj sluneční kult ke slunečnímu chrámu svého otce Veserkafa. Borchardt objevil v Niuserreově slunečním chrámu v Abú Goráb zbytky nápisů pocházející z 19. dynasti.

Tyto nápisy naznačují, že Sahureův sluneční chrám mohl stát na místě Niuserreovy pyramidy, ale byl odstraněn a materiál se využil na stavbu komplexu. Tento závěr podporuje i nález granitového monolitického obelisku v severovýchodním rohu Niuserreova zádušního chrámu. V tomto chrámu byly objeveny bloky se jménem Sechet-Re.

Neferirkareův sluneční chrám

Sahureův bratr Neferirkare, který usedl po smrti svého bratra na trůn, postavil také sluneční chrám Set-ib-Re (Místo Reova potěšení), ale ani on nebyl dosud lokalizován. Neferirkareův sluneční chrám je ale v písemných pramenech nejčastěji zmiňován. Za množství pramenů, které chrám zmiňují, vděčíme objevu papyrových archivů Neferirkarea a Raneferefa.

Vzhledem k tomu, že za jménem Neferirkareova chrámu je determinativ obelisk, je právě toto důkazem toho, že chrám byl dokončen a fungoval ještě na začátku 6. dynastie. Papyry uvádějí, že chrám měl “východní sklady”. Důležitým místem v každém slunečním chrámu byl “Reův oltář”, na který se kladly obětiny předtím, než byly distribuovány do zádušních chrámů.

Dalším písemným pramenem je Palermská deska, která uvádí, že faraon nechal v roce 5. sčítání postavit u jižní strany svého slunečního chrámu bárku pro bohyni Maat a dvě bárky věnoval Re-Horovi. Tato informace naznačuje, že Neferirkareův sluneční chrám a zádušní chrám nemohly být blízko sebe, protože v takovém případě by se obětiny přepravovaly po souši. Obětiny byly přepravovány pravděpodobně po kanálech na západním okraji nilského údolí.

Sahure (vlevo) a Neferirkare (vpravo) jako stavitelé dosud neobjevených slunečních chrámů

Sahure (vlevo) a Neferirkare (vpravo) jako stavitelé dosud neobjevených slunečních chrámů