V roce 2009 našli v egyptském muzeu v Bonnu malou lahvičku starou 3500 let. Lahvička byla označena hieroglyfem, který prozrazuje, že patřila Hatšepsut. Lahvička vědcům prozradila například to, na co královna Hatšepsut zemřela.

Hatšepsut byla manželkou Thutmose II. (ten byl i jejím nevlastním bratrem). Její manžel nedokázal udržet velkou říši, kterou zdědil po smrti Thutmose I. (který byl také otcem Hatšepsut).  Po smrti Thutmose II. měl na trůn nastoupit jeho syn Thutmose III. Jenže ten byl velmi malý a tak Hatšepsut vládla jako regentka. Jenže velmi rychle zabrala trůn pro sebe a začala vládnout jako faraonka. Nutno poznamenat, že za její vlády Egypt velmi prosperoval. Když zemřela, nechal Thutmose III. její podobu a jméno odtesat ze všech památek.

Královna Hatšepsut a její smutný osud

Její stoupenci mumii královny ukryli a tak egyptologové dlouho nacházeli celou řadu jejích osobních věcí. Mumii královny Hatšepsut objevil v hrobce KV60 v roce 1903 Howard Carter, ale netušil, že jde o Hatšepsut. To, že jedna ze dvou mumií, které v hrobce objevil patří skutečně Hatšepsut se potvrdilo o více než 100 let později.

Ale zpátky k záhadné lahvičce. Protože byla stále uzavřená, rozhodli se ji prozkoumat. Předpokládalo se, že by v ní mohl být parfém. Němečtí vědci provedli CT skenování lahvičky. Uvnitř byly opravdu zbytky nějaké tekutiny. Chtěli tedy získat vzorek tekutiny, aby mohli případně vytvořit 3500 let starou vůni.

Na oddělení ORL prostrčili uzávěrem endoskop a odebrali trochu obsahu. Jenže výsledek je zaskočil. Tekutina byla tvořená olejem z muškátového oříšku, palmovým olejem a mastnými kyselinami. Nešlo tedy o parfém, ale o starověký druh jemného pleťového krému.

Pleťový krém, který zabíjel královnu?

Výzkum mumií Thutmose I. (otce Hatšepsut) a nevlastního bratra a manžela Thutmose II. ukázal, že celou rodinu trápilo kožní onemocnění. Je tedy předpoklad, že i Hatšepsut trpěla těmito kožními problémy, které zmírňoval právě tento pleťový krém.

Skenování mumie Hatšepsut, která se našla v roce 1903. Že jde ale skutečně o Hatšepsut se prokázalo o více než 100 let později. Řada snímkování mumie prokázala, že šlo o velmi nemocnou ženu. Hatšepsut trpěla cukrovkou, artrózou a zemřela na následky rakoviny. O tom, že rakovina zabíjela už ve starověkém Egyptě píšeme v jiném článku.

Chemická analýza a spektroskopie krému odhalily přítomnost vysoce toxické chemické látky. Našli tam uhlovodíky získané z uhelného dehtu, které bychom v pleťovém krému rozhodně nečekali. Mnohem znepokojivější je, že krém obsahoval dehtovou substanci podobnou kreozotu, o kterém víme, že je rakovinotvorný. Vzhledem k tomu, že zemřela na rakovinu je možné, že sama sebe nevědomky trávila.