Egypťané uměli stavět úžasné lodě, na kterých dokázali přepravovat bloky vážící několik tun. Pluli na nich až do Země Punt (dnešní Eritrea) a tak nikoho nepřekvapí, pokud se najdou egyptské lodi na dně Nilu. Jenže uprostřed pouště – v oceánu písku – bylo objeveno 14 lodí. Lodě z Abydu byly velkým překvapením.

Proč ale v místě, kde Nil nikdy netekl – leží flotila lodí? Egyptolog Dr. Matthew Adams se výzkumem lodí z Abydu zabývá už 30 let. Lodě, které zde objevil, byly znovu zasypány pískem, aby zůstaly zachovány do budoucna. Písek je ukrýval dlouhých 5 000 let.

Lodě z Abydu – jak se dostaly do pouště?

I když se koryto Nilu v průběhu staletí stěhovalo, v Abydu nebo jeho blízkosti nikdy nebylo. Jak se tam tedy dostalo 14 lodí? Počítačová technika pomohla odhalit další z tajemství pouště.

Lodě jsou 18 metrů dlouhé a jsou srovnány jedna vedle druhé. Komu ale taková flotila patřila? Rekonstrukce lodí odhalila, že se jedná o lodě vyrobené z prken, která jsou svázána k sobě provazem. Do každé lodi se vešlo až 30 lodníků.

Lodě pro faraona

Vedle flotily lodí stojí na povrchu ruiny postavené kdysi z nepálených cihel. Matthew Adams zde našel odpověď na otázku, proč jsou lodě v poušti a jakou měly úlohu. Při vykopávkách v ruinách se našly nádoby, které kdysi obsahovaly potraviny a pivo. Nepochybně se zde tedy odehrávaly obřady k uctění faraona jakožto božské osoby. Lodě tak pravděpodobně měly v tomto obřadu nějakou roli.

Kolem každé lodě je postavená zeď z nepálených cihel. Zeď kopíruje tvar lodi od přídě až po záď. Výzkum také odhalil, že stěny byly završeny „víkem“ z nepálených cihel a že se tedy jednalo o 14 lodních hrobů.  Tyto lodní hroby pak byly na povrchu natřeny bílou sádrovou maltou a tak uprostřed pouště díky slunečním paprskům zářily do dálky.

Jednalo se tedy o obětní dar – podobně jako se přímo do hrobky ukládaly různé předměty včetně nádob obsahujících potraviny, pivo a víno.

Zdroj: National Geographic

Tags: