fbpx

Alexandrijský maják (jinak také maják na ostrově Faru) byl symbolem Alexandrie. Město založil Alexandr Veliký a maják byl jeho velkým a zářivým symbolem řadu staletí. Tento navigační bod byl vidět ze vzdálenosti 60 km. Vrcholem pak byl světelná show, která se odehrávala nahoře za pomocí zrcadel. Stavba byla dokončena za vlády Ptolemaia II.

Jak ale slábla moc Egypta, chátral i maják na ostrově Faru, až se ve 14. století v důsledku zemětřesení zhroutil. Dnes se jeho pozůstatky nacházejí v hloubce 7 metrů u vstupu do Alexandrijského přístavu. Francouzští egyptologové hledají za pomoci nejmodernějších počítačových technik jeho stopy. Výzkum vede egyptoložka Isabelle Hairyová, která se majákem zabývá už více než 20 let.

Jak vypadal maják na ostrově

Podařilo se zmapovat mořské dno, kde se na ploše 1,2 ha nachází téměř 3 000 bloků majáku. Jsou zde podstavce soch, kusy pilířů, překlady dveří … Pro rekonstrukci majáku bude ale zásadní zjistit jeho skutečnou podobu. Vyobrazení je spousta a dost se od sebe liší. Snímání bloků ukázalo, že stěny majáku rozhodně nebyly šikmé. Jednalo se tedy o stavbu s rovnými stěnami.

I když některé díly skládanky chybějí, protože se nacházejí v muzeích, nejpodstatnější část majáku se nenachází pod hladinou moře, ale na nábřeží. Jedná se o mohutné zárubně pro masivní dveře. Díky počítačovému skenování pod mořem můžeme říci, že vchod byl 12 metrů vysoký a tvořil ho obří žulový rám, kam byly zasazeny dřevěné dveře.

Vchod do jednoho ze sedmi divů starověkého světa máme – ale jak vypadal celý maják? I když si historické prameny občas protiřečí, většina se shoduje v tomu, že se skládal ze tří částí. Čtvercové základny, osmiúhelníkové střední části a kruhové vrchní části. Na místě, kde dříve stával maják, se dnes nachází pevnost Quait Bay, která byla postavena 42 let poté, co se maják zřítil. V pevnosti se nachází mešita, která je přesně takto rozdělena a Isabelle Hairyová věří, že architekti se inspirovali právě majákem.

Maják na ostrově Faru – první “mrakodrap”

Víme, že vchod do majáku byl impozatní. Ale jaká byla výška majáku a jeho celkové rozměry? Vodítek je několik – ale pocházejí z různých dob a přeložit je do dnešních rozměrů není jednoduché. Španěl Al Balavi v roce 1166 uvedl přesný popis majáku a podle jeho zápisků byl vysoký 300 loktů. Marocký učenec Ibn Battúta, že stěny majáku jsou silné 10 pídí. Jak ale tyto údaje převést?

Průlom přinesla až rekonstrukce vchodu do majáku. Vnější okraj zárubní odtajnil přesnou tloušťku vnější zdi majáku. Ta se shoduje s tím, co zapsal Ibn Battúta – 10 pídí odpovídá 6 stopám a 10 palcům, tedy přibližně 2 metrům. Tomu odpovídají i tloušťky některých bloků na dně moře. Tak mohla Isabelle Hairyová rozluštit údaje Al Balaviho a Ibn Battúty.

Maják na ostrově Faru byl vysoký téměř 100 metrů, což můžeme přirovnat ke zhruba 32 patrové budově a patřil k nejvyšším stavbám starověkého světa vůbec. Vrcholem byl pak starověký technologický zázrak – ohně a železná zrcadla, která odrážela světlo.

Zdroj: National Geographic