fbpx

Komplex Slunečního kultu v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí se skládá ze dvou hlavních místností. Noční sluneční kaple (vestibul) a nádvoří s oltářem. Tam najdeme také dvě malé přechodové místnosti. Jedna odděluje Noční sluneční kapli od nádvoří s oltářem a druhá odděluje Noční sluneční kapli od zbývající části horního nádvoří.

Nacházejí se zde také 3 malé výklenky – po jednom v západní a jižní stěně nádvoří s oltářem a třetí v severní stěně.Horní Anupova svatyně přiléhající k severní stěně nádvoří s oltářem očividně nebyla součástí základní části komplexu a přesná funkce této části chrámu zůstává k rozřešení.

Noční sluneční kaple

Noční sluneční kaple v komplexu Slunečního kultu byla zdobená znázorněními sluneční bárky se slunečním bohem na jeho noční cestě do podsvětí. Umístění Noční kaple ve východní části komplexu Slunečního kultu zdůrazňuje ideu znovuvzkříšení slunce na východním obzoru poté, co v noci cestovalo podsvětím. Z této kaple pochází také úplně první důkaz o textu nazývaném Král jako Sluneční kněz. Jedná se o významné teologické pojednání, které zdůrazňuje roli faraóna jako dědice a služebníka slunečního boha.

Hlavní božstvo uctívané v komplexu Slunečního kultu byl Amon-Re, ale důležité místo zaujímali také Re-Harachtej a Atum-Amon, kteří jsou třemi různými vzájemně se doplňujícími aspekty a formami slunečního boha. Obřady znázorněné na stěnách komplexu Slunečního kultu byly prováděny faraonem, což opět zdůrazňovalo jeho roli jako dědice slunečního boha. V případě Hatšepsut zde byl ještě další účel – legalizace jejího úřadu krále, když se prohlásila za ztělesněnou dceru samotného Amon-Rea.

Zdroj: Luxor Times (online na http://luxortimesmagazine.blogspot.cz/); Český překlad: Alííí