Vědci z polsko-egyptské archeologické mise pro uchování používají počítačovou tomografii a rentgen ke studiu mumie z chrámu Hatšepsut. Zkoumané mumie patří kněžím boha Montu starých více než 2,5 tisíce let. Projekt byl zahájen v květnu tohoto roku.

První mumie, které jsou v současné době uloženy v muzeu v Luxoru, už byly skenovány. Další aktivity jsou plánovány v Káhiře v Národním muzeu egyptské civilizace (National Museum of Egyptian Civilization – NMEC) a v Egyptském muzeu.

Chrám královny Hatšepsut vydal další tajemství

Mumie, které vědci studují, pocházejí z hrobky kněžích boha Montu, odkryté v chrámu Hatšepsut ve 30. letech 20. století. Téměř tisíc let po smrti faraóna-ženy změnilo místo svou funkci z chrámu na pohřebiště. Jméno údolí, kde je chrám umístěn – Dér el-Bahrí – znamená v arabštině „Klášter severu“, což odkazuje na pozdější poklidnou historii tohoto místa, kde byl v 5. – 12. století umístěn egyptský koptský křesťanský kostel.

Kněží Montu žili za vlády 25. dynastie, tzv. Třetí přechodné doby. Uctívali svého boha na druhém břehu Nilu – v chrámovém komplexu, který byl součástí Karnaku.

“V posledních letech jsme znovu odkryli hrobku umístěnou v chrámu v komplexu Královského pohřebního kultu. Vzhledem k tomu, že metody dokumentace před téměř 100 lety nebyly rozhodně dokonalé, rozhodli jsme se všechno přesně popsat a zdokumentovat. V průběhu dokumentace jsme objevili předměty, které předchozí badatelé opominuli“, vysvětluje Dr. Zbigniew E. Szafranski. „Studii předcházela dokumentace sarkofágů, kartonáže a mumií, které jsou v současné době v egyptských muzeích.”

Podle vědců budou výsledky skenování použity různými způsoby. Zaprvé prohloubí znalosti o společenstvích faraónské éry a možná také pomohou objevit neznámé praktiky spojené s pohřebními rituály. Data mohou být dále použita také pro účely muzeí a popularizaci.

Polsko-egyptská archeologická mise pro uchování pracuje v chrámu Hatšepsut od roku 1961. Archeologové provedli četné rekonstrukce fasád a interiérů chrámu a také vykopávek. Jako projev uznání polského přispění k objevu starověkého chrámu byla v listopadu 2008 na chrám umístěna pamětní deska připomínající jejich úsilí, a to na jižní stěnu plošiny vedoucí k horní terase stavby.

Otevření šachty s pohledem na vstup do pohřební komory hrobky kněžích Montu (Foto: Z. E. Szafranski)

Otevření šachty s pohledem na vstup do pohřební komory hrobky kněžích Montu, znovu odkryté polsko-egyptskou misí v Královském pohřebním kultovním komplexu – před chrámem Hatšepsut. Foto: Z. E. Szafranski