fbpx
Egyptská armáda

Za vlády faraonů 18. dynastie došlo k zásadní reorganizaci armády. Zatímco v období Staré a Střední říše byla doplňkem základních kamenů říše, v období Nové říše se stala zásadním a velmi důležitým kolečkem v soustrojí. "Faraonům válečníkům" se podařilo vrátit zemi jednotu, zavést centralizovanou společnost a vytvořit strukturovanou profesionální armádu, která začala využívat služeb žoldáků. V tomto systému měli pochopitelně velkou moc generálové a důstojníci.

Egyptská armáda - reorganizace v odbdobí Nové říše

Vládci Théb (Vasetu) pochopili, že vojenská strategie Hyksósů je lepší než jejich a tak ji začali napodobovat. Egyptská armáda postupně začala používat bojový vůz a koně, přičemž koně byli pro Egypťany dosud neznámá zvířata. Egyptská armáda začala také používat měděné zbraně a začaly se vyrábět i zbraně železné. Železo bylo pro Egypťany novým kovem. Právě zavedení vozby přineslo pak zásadní změnu bojových technik a organizace armády. Snad největší reorganizaci armády provedl Ramesse II. Jak vypadalo uspořádání jeho armády znázorňuje toto schéma.

Faraon (v tomto případě Ramesse II.) byl vrchním velitelem armády a jako výkonného velitele si vybíral někoho blízkého do pozice armádního generála. Ten měl pod sebou velitele čtyř divizí - každý měl hodnost divizní generál. Každá divize byla pod ochranou jednoho boha a měla stálé sídlo - divize pod ochranou Amona sídlila v Thébách (Vasetu), divize pod ochranou Rea v deltě Nilu, divize pod ochranou Patha v Memfidě (Mennoferu) a konečně divize pod ochranou Sutecha opět v deltě. Každá měla 5 000 vojáků, kteří byli rozděleni do 20 rot (každá měla 250 vojáků). Každá rota se pak ještě dělila na 5 čet po 50 vojácích.

Nejvyšší velení armády starověkého egypta

Protože egyptská armáda byla tvořena v období Nové říše převážně žoldáky (nájemní vojáci), byl v čele každé bojové jednotky důstojník stejného původu, jako byli vojáci této jednotky. Pokud bychom tedy chtěli sestavit jakýsi "generální štáb", potom ho tvořil faraon, armádní generál, divizní generálové, velitelé rot, korunní princové, faraonovi oblíbenci a vysocí dvorští hodnostáři, kteří sice měli také označení "generál", ale plnili funkci poradců.

Mezi nejznámější generály období Nové říše patřil nepochybně Haremheb. Stal se velitelem lučištníků za "kacířského faraona" Achnatona, za vlády jeho syna Tutanchamona byl armádním generálem. O osobě Haremheba není mnoho přesných informací co se jeho původu týká - některé zdroje uvádí, že pocházel z Herakleopole, jiné zase mluví o tom, že pocházel z urozené rodiny z Hutnesut - bývalé Alabastronpolis (dnes Kóm el-Ahmar Sauris). Jisté je, že si za manželku vzal Mutnedžmet, což byla sestra krásné Nefertiti a právě toto manželství později podpořilo jeho nárok na egyptský trůn.

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.