< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Ramesse II.Reorganizace armády za Ramesse II. byla nutností a faraon se jí chopil ihned po nástupu na trůn. Za vlády Ramesse II. byla armáda nejmocnější a nejlépe organizovaná v celé historii Egypta. Na této organizaci se podílel i Haremheb – faraon 18. dynastie, který za vlády Amenhotepa III., Amenhotepa IV. – Achnatona a Tutanchamona byl významným generálem a později se sám stal faraonem.

Haremheb rozdělil vojska do dvou velkých skupin – první působila v deltě a druhá v jižní části Egypta. Sethi I. pak v reorganizaci pokračoval, když ji rozdělil do tří divizí z nichž každá byla pod ochranou jiného boha – Amona (sídlila v Thébách (Vesetu)), Rea (působila v deltě Nilu) a Patha (sídlila v Memfidě (Mennoferu)).

Reorganizace armády za Ramesse II.

Ramesse vytvořil čtvrtou divizi zasvěcenou Sutechovi, která působila v deltě. Každá divize měla 5 000 mužů. Divize se dělily na roty o 250 mužích a ty se dělily na čety o 50 mužích.

Ramesse II. používal ve vojsku i žoldáky jejichž počet od 12. dynastie v armádě neustále vzrůstal. Tak bychom mohli nalézt v armádě Asiaty, Libyjce, núbijské lučištníky a také příslušníky kmenů, které se později spojily s tzv. mořskými národy.

V období míru se věnoval výcviku svých vojáků a ne vždy jen jako divák, ale často se rád zapojil do výcviku. Největší pýchou jeho armády byla vozba, která se dělila na eskadrony o 50 vozech a ty se dále dělily na pět jednotek o 10 vozech. Ramesse II. nepřipouštěl podprůměrnost a ještě méně zbabělost. Jak moc byla vozba důležitá dosvědčují výčitky, které adresoval svým vojákům během bitvy u Kadeše:

“Jak zbabělá jsou vaše srdce, mí vozatajové! Žádný z vás již není hoden mé důvěry! Je snad mezi vámi někdo, pro něhož bych nečinil to nejlepší? Nepomohl jsem vám snad, když jste byli chudí? Ze své dobré vůle jsem vás každý den činil nejvyšší důstojníky, ze synů i z otců, abych tak skoncoval se vší špatností v této zemi.”

Můžete si přečíst podrobnější informace o bitvě u Kadeše.