< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kadeš – kdysi vlivné starověké město, ze kterého se do dnešních dní zachoval jen kopec sutin na syrské planině. Právě zde svedl roku 1274 př.n.l. Ramesse II. se svou armádou, která čítala tehdy 20 000 vojáků úžasnou bitvu s chetitskou armádou v čele s králem Muvatallišem. Bitva u Kadeše byla vyvrcholením více než stoletého konfliktu mezi Egyptem a Chetitskou říší, kde šlo o ovládnutí syrské plošiny jako důležité křižovatky obchodních cest mezi Eufratem a Středozemním mořem.

Chetitské království vzniklo v 17. století př.n.l., ale jeho nadvláda nad oblastí byla stvrzena až kolem roku 1350 př.n.l. Tehdy se Chetité za vlády Šuppiluliumaše zmocnili Sýrie, podrobili si Mitanni a získali Foiníkii (egyptský protektorát). Egyptští panovníci byli zpočátku vůči tomuto vzdálenému sousedovi lhostejní, ale postupně je vliv Chetitů na Blízkém východě začal znepokojovat. Několik faraonů 18. dynastie se rozhodlo pro vojenská tažením do Sýrie, ale žádný z těchto faraonů nedosáhl trvalého a rozhodujícího vítězství.

Bitva u Kadeše – Sethi I. a Ramesse II. proti Chetitům

Když na egyptský trůn nastoupil Sethi I., usedl na chetitský trůn Muvatalliše a obě strany se dostaly do otevřené války. Jenže dvě vítězná egyptská tažení nic nevyřešila – Sethi I. svého protivníka sice porazil, ale dosáhl pouze toho, že řeka Orontes byla uznána jako přirozená hranice mezi Egyptem a Chetitskou říší.

Ramesse II. v pátém roce své vlády rozhodl pustit s Chetity do boje. Bitva nemohla být svedena jinde než u Kadeše – strategicky položeného a opevněného města při ústí údolí, kterým procházela většina obchodních cest mezi Mezopotámií a Středozemím.

Jaro roku 1274 př.n.l. zasvětil Ramesse II. budování armády. Egyptská armáda měla 20 000 vojáků (na svou dobu nebývale velký počet) rozdělených do čtyř divizí. Každá divize nesla jméno jednoho egyptského boha – Amonova, Reova, Ptahova a Sutechova. Každá divize měla jízdu i pěchotu, faraon sám byl doprovázen královskou gardou, kterou tvořili elitní vojáci a žoldnéři. Právě tyto oddíly se ukázaly jako rozhodující v nejobtížnějších okamžicích bitvy.

Začátkem léta se tato mohutná armáda dala do pohybu – opustila město Piramesse a pokračovala k východní hranici.

Bitva očima Ramesse II.

Ramesse II. vynaložil velké úsilí, aby se jeho vojenské tažení zapsalo do historie. Tato bitva s nejistým výsledkem byla podávána jako drtivé vítězství Ramesse II. a přitom nechybělo mnoho, aby zvítězila chetitská armáda. Jen zatvrzelost Ramesse II. a odvaha jeho vojáků umožnila Egypťanům získat převahu a dočasně porazit nepřítele.

Bitva neměla jasného vítěze, ale po této bitvě byla mezi Egyptem a Chetitskou říší sepsáná mírová smlouva.