Pyramidy královen při jižní straně pyramidy Pepi I. - Starověký Egypt

Pyramidy královen při jižní straně pyramidy Pepi I.

Napsal Felgr Pavel on .

Šest pyramid královen bylo objeveno u jižní strany pyramidy Pepi I. a toto číslo zdaleka nemusí být konečné. Je pravda, že nikoho nepřekvapí asi fakt, že egyptští faraonové rozhodně nevystačili pouze s jednou (hlavní) manželkou, ale postavit každé pyramidu nebo později hrobku až tak obvyklé nebylo. V tomto směru je Pepi I. opravdu jedinečný.

pyramida
Popis komplexu pyramid královen Pepi I.
1   Anchesenpepi III.   6   Inenek-Intej (manželka Pepi I.)
2   Hathořina kněžka   7   Západní pyramida
3   Reherišefnacht   8   Meretites (manželka Pepi II.)
4   pyramida Pepi I.   9   Anchesenpepi II. (manželka Pepi I.)
5   Nebuunet (manželka Pepi I.) 10   Hornecericht

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě