Někteří egyptologové vidí Tyti jako manželku faraona Ramesse III. a matku Amonhirchepešefa, jehož hrobka QV 55 je poblíž hrobky Tyti. To by tuto možnost podporovalo. Dalším důkazem by mohla být stejná výzdoba obou hrobek. Hrobky Tyti, prince Amonhirchepešefa u prince Chaemuaseta QV 44 mají celou řadu podobných rysů. Egyptologové soudí, že Tyti byla matkou Chaemuaseta.

Hrobka Tyti QV 52 – plán a pohřební komora

Hrobka QV 52 je postavena v jedné ose (jak je patrno na plánu). Výzdoba hrobky je téměř stejná jako výzdoba hrobek princů Chaemuaseta a Amonhirchepešefa. Malíři totiž stejně jako hrobky princů malovali i v hrobce Tyti na postavy na bílé pozadí. Některé scény ale mají pozadí do téměř žluté barvy. Samotná Tyti je v některých scénách namalována jako mladá dívka s oděvem a účesem adolescenta (například přední stěna komory D). Jinde ji malíři namalovali jako ženu středního věku v poněkud konzervativnějším obleku a s náznakem líčení (například levá stěna chodby B).

Egypťané vyzdobili bránu vedoucí do pohřební komory bohyněmi Neit na levé straně a bohyní Selket na pravé straně. Na pravé straně přední stěny pohřební komory chrání Tytinu hrobku Anup a velmi klidný lev. Hrobku zdobili (soudě podle scén a typu výzdoby) pravděpodobně stejné malíři jako hrobku Chaemuaseta. Nalevo a napravo jsou průchody do vedlejších místností.

Levou stěnu pohřební komory zdobí několik sloupců textu, dva paviáni a opice s lukem. Za průchodem se nacházejí scény s démony – Hememet jako supice, hroch a lidská postava v pohledu zepředu. Všichni drží v rukou dva nože. Na pravé stěně pohřební komory se nacházejí kolem dveří velmi poškození postavy strážců.

Vedlejší místnosti pohřební komory

Stěny vedlejší místnosti (Ca) zdobí scény Tyti před čtyřmi syny Horovými. Na zadní stěně je několik zničených scén s Usirem. Podlaha místnosti se propadla do průchodu, který vede do pohřební komory hrobky.

Vedlejší místnost Cb je vpravo od pohřební komory a je podstatně lépe dochovaná. Na levé stěně jsou démoni s hlavami šakala, hada a krokodýla poblíž kanopických skříněk. Zdá se, že zde Egypťané uložili pravděpodobně královniny kanopické skříňky. Na pravé stěně stojí další tři démoni společně s dušemi Pe a Nechenu.

Za pohřební komorou je zadní komora, jejíž výzdoba je dobře dochovalá. Na přední stěně stojí po obou stranách dveří Tyti, na levé stěně stojí čtyři synové Horovi, na pravé straně jsou také čtyři synové Horovi a sedící postavy Hua, Šiy, Šua a Tefnuty v podobě mumií.

Pohled do nitra hrobky Tyti QV 52
Pohled do nitra hrobky QV 52