fbpx

Ramesse III. pojmenoval několik svých synů stejně jako Ramesse II. a právě princ Amonhirchepešef (hrobka QV 55) a princ Chaemuaset (hrobka QV 44) jsou syny Ramesse III. a je potřeba je odlišit od stejnojmenných synů Ramesse II. Jinak hrobka prince Amonhirchepešefa je velice podobná hrobce Chaemuaseta (což byl jeho bratr nebo nevlastní bratr). Hrobka je co do velikosti trochu menší, ale kvalita výzdoby je stejná, jako v hrobce QV 44.

Amonhirchepešef byl egyptským princem, dědicem trůnu, královským písařem a velitelem vozatajů. Pokud byli Amonhirchepešef a Chaemuaset opravdu bratři, byla by Tyti jeho matkou. Přesvědčivé důkazy o tom, zda byli skutečně bratři a nebo nevlastní bratři ale zatím chybí.

Někteří egyptologové se domnívají, že Amonhirchepešef zemřel mladý – dokonce snad ještě před dosažením dospělosti. Ve své hrobce ale zcela jistě nebyl nikdy pohřben – sarkofág, který byl původně určen pro královnu Tausret, byl opatřen jeho jmény a byl objeven v hrobce KV 13 kancléře Baje. Lze tedy předpokládat, že byl princ pohřben právě tam.

Hrobka prince Amonhirchepešefa QV 55 – plán hrobky

Vchod do hrobky se nachází u paty příkrého schodiště a objevil ho v roce 1904 italský egyptolog Ernesto Schiaparelli (1856-1928). Hrobka byla prázdná, nacházel se zde pouze sarkofág. Stěny byly v perfektním stavu zdobené ve stylu 20. dynastie.

Na pravé straně přední stěny předsíně je poškozená postava boha Thovta, za kterou je znázorněn Ramesse III. s Esetou. Právě tato scéna je mistrovsky provedená do nejmenších detailů. Na přední stěně je znázorněn Amonhirchepešef s vějířem v ruce. Stojí za další postavou svého otce, který koná úlitbu před Ptahem.

Detaily všech těchto postav a scén jsou mistrovsky provedené a patří k tomu nejlepšímu, co může Nová říše nabídnout. Ze pozornost stojí například zadní stěna a detailně propracovaný oděv Ramesse III. stojícího se svým synem vedle Esety. Každá postava Ramesse III. i Amonhirchepešefa má v těchto scénách jiný oděv a každý je propracován do nejmenších detailů.

Pohřební komora hrobky QV 55

Na přední stěně po obou stranách dveří je Amonhirchepešef znázorněn jako Inmutefův kněz oděný v panteří kůži s tlapami a drápy, ale bez spony ve tvaru panteří hlavy, která je součástí tohoto oděvu. Ne levé i pravé stěně jsou scény ze 145. a 146. kapitoly Knihy mrtvých. Tyto kapitoly popisují 21 bran, které střeží démoni a kterými Ramesse III. provádí svého syna.

Scény z Knihy bran doplňují scény, které najdeme v Chaemuasetově hrobce – zde se nacházejí texty týkající se páté až osmé brány, v Chaemuasetově hrobce pak deváté až šestnácté brány. To podle některých egyptologů znamená, že Chaemuasetova hrobka byla zdobena později než hrobka Amonhirchepešefa.

Vedlejší místnost, do které se vchází pravou stěnou pohřební komory, je nezdobená. Za pohřební komorou je zadní komora, která je také nezdobená, ale nachází se zde antropoidní sarkofág.

Hathor přijíma Ramesse III. a Amonhirchepešefa

Hathor přijíma Ramesse III. a Amonhirchepešefa