fbpx
Seznam egyptských bohů "H"
 
A B E G H CH K M N O P R S Š T U V

Hathor

hieroglyfický zápis HathorBohyně matka Hathor, byla spojována s láskou, plodností, sexualitou, hudbou, tancem a alkoholem. Někdy byla znázorňována zcela antropomorfně, dále také ve tvaru krávy nebo jako žena s kravskými rohy. Pokud byla zobrazena v lidském těle, mohla mít hlavu zdobenou kravskými rohy rámujícími sluneční kotouč nebo sokolem sedícím na náhrdelníku. Byla také bohyní oblohy - byla považována za obrovskou krávu rozkročenou nad nebesy, jejíž nohy vyznačují čtyři základní body.

V různých podobách byla Hathor ctěna jako "Paní západu", "Paní západního pohoří", "Paní města Byblu", "Paní tyrkysu" a "Paní fajánsu". "Západ" nebo "západní pohoří" odpovídá západu slunce a v analogii také říši mrtvých. Byblos bylo přístavní město na libanonském pobřeží, které mělo velký význam pro egyptský obchod. Dováželo se sem především cedrové dřevo, protože v Egyptě nerostly stromy vhodné pro stavbu lodí a velkých budov.

Stejně jako Eset byla Hathor považována za matku sokolího boha Hora a také za matku krále (ten byl ztotožňován s Horem). Její jméno znamená "Horův dům". Je zajímavé, že nápisy v Horově chrámu v Edfu se zmiňují o svatbě Hathor s Horem. Hathor v podobě krávy bývá občas znázorněna při kojení krále, kterému se takový způsob výživy velmi líbí. Příkladem je nádherná socha faraona 18. dynastie Amenhotepa II. (přibližně 1427-1400 př.n.l.) nalezená v Dér el-Bahrí.

Bohyně Hathor byla někdy ztotožňována s "okem Rea", při jiných příležitostech se objevovala také jako dcera slunečního boha. Hlavním kultovním centrem bohyně Hathor byla od doby Staré říše Dendera. Zdá se, že slavnosti na její počet byly poměrně zhýralé. Znakem jejího kultu bylo sistrum (chřestítko), kterým se při rituálech potřásalo. V Dendeře se zachoval chrám datovaný do Řecko-římského období, který je zasvěcen triádě Hathor, Hor a Ihej - Hathořin syn, chřestící sistrem na její počest.

Hor

hieroglyfický zápis HorOd počátku dynastického období (přibližně 3100 př.n.l.) byl faraon úzce spojen s Horem. Ten byl znázorňován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou a jeho všudypřítomným symbolem bylo "Horovo oko" (oko vedžat). V jedné verzi mýtu Soupeření Hora a Sutecha měl Hor vydloubnuté obě oči. V jiné verzi ztratil (a opět získal) pouze levé oko. V podobě bez obou očí byl Hor spojován s měsícem, zatímco v podobě s pravým okem byl spojován se sluncem. Protože v obou případech byl jeho zrak nakonec uzdraven, stalo se jeho oko symbolem léčení (vedžat, doslova "celistvý"). Oko bylo používáno jako amulet symbolizující sílu a dokonalost, také představovalo dorůstání a ubývání měsíce.

Horovo jméno znamená "Ten, kdo je nahoře" a vyplývá z jeho titulu boha oblohy a z toho, že Hor byl znázorňován jako sokol, který může létat velmi vysoko. Jako "Hor obzoru" byl nazýván Harachtej a v tomto pojetí byl sloučen se slunečním božstvem Reem - Re-Harachtej. Od Pozdní doby (přibližně 747 př.n.l.) se objevuje ve formě dítěte Hor-pa-chered (Řekové ho nazývali Harpokrates) na stéle známé jako Horův cippus. Obvykle bývá znázorňován, jak ušlapává krokodýly, škrtí hady, škorpióny a jiná nebezpečná zvířata.

Je zřejmé, že měl být vnímán jako dítě, protože byl zobrazován nahý, se zvláštním účesem známým jako "lokny dětství". Horovi se údajně jako malému chlapci podařilo přežít různá nebezpečí, proto byl předváděn rituál s použitím jeho podoby, aby byly děti ochráněny před podobnými nástrahami (nebo vyléčeno hadí uštknutí a bodnutí škorpiónem). Cippus (zakletý zaříkáváním) se poléval vodou, tím se voda prosytila magickou silou a potom se rituálně popíjela nebo nanášela na rány.

Hor byl uctíván jako součást božské triády v kultovním centru v Abydu (Abedžu). Většinou ale bývá Hor spojován s chrámem v Edfu (starověké Džebě), kde byl uctíván jako součást triády s manželkou Hathor a synem Harsomtumem. Hor byl také úzce spojen s Hierankopolí ("Sokolí město", starověké Nechen) na jihu a městem Behdet v nilské Deltě. "Hor z Behdetu" byl znázorňován jako okřídlený sluneční kotouč.

Heh

hieroglyfický zápis HehHeh, bůh s žabí hlavou, byl zosobněním beztvarosti a nekonečna. Jeho chotí byla bohyně s hadí hlavou Hehet. Často byl znázorňován antropomorfně, jak drží v každé ruce palmový list (hieroglyf pro rok).

Hathor   Hor   bohové starověkého Egypta   Heh
Hathor   Hor   Horovo oko   Heh

Egypstké náboženství

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.