< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Bílá kaple Senusreta I. byla objevena 16. listopadu 1927. Pozůstatky této stavby objevili archeologové v základech třetího pylonu karnackého chrámu. Na stěnách z kvalitního bělostného vápence byly krásné, pečlivě provedené reliéfy, skutečná mistrovská díla egyptského umění období Střední říše. Při průzkumu třetího pylonu v Karnaku (Ipetisut)  badatelé zjistili, že na jeho základy použili starověcí Egypťané výjimečně zachovalé bloky z kaple z období Střední říše. Přesněji z panování vlády faraona 12. dynastie Senusreta I.

Bílá kaple Senusreta I. byla stavbou čtvercového půdorysu, jejíž strany původně měřily 6,54 m. Architekti postavili kapli na podstavci vysokém 1,8 metru a vcházelo se do ní po dvou schodištích vymezených rampou a umístěných na stejnou osu. Vzhled kaple byl vcelku prostý – obsahovala jedinou místnost s šestnácti pilíři o výšce 2,57 m, uspořádanými do čtyř řad.

Pilíře měly čtvercový průřez (s výjimkou pilířů ve vnější řadě, které měly obdélníkový průřez) a podpíraly dvanáct architrávů, na nichž spočívaly desky tvořící střechu. Ve střeše jsou umístěny chrliče a uprostřed místnosti stával oltář, který se však bohužel nedochoval. Přítomnost stop po ložiscích pro čepy dveří napovídá, že na úrovni schodišťových ramp bývaly dveře. Kaple skromných rozměrů, byla svým architektonickým pojetím v Egyptě úplnou novinkou.

Bílá kaple Senusreta I. obsahuje výjimečné reliéfy

Krásná výzdoba kaple Senusreta I. ztvárněná do nejmenších detailů je projevem sochařského mistrovství. Na reliéfech nebyly objeveny žádné stopy po polychromii. K přípravě jednotlivých motivů použili umělci čtvercovou síť. Obrysy všech postav jsou zcela totožné.

Z výzdoby na stěnách a pilířích se částečně dozvídáme, jak vypadaly rituální oslavy svátku sed. Výzdoba kaple Senusreta I. obsahuje výjevy, na nichž je Senusret I. ve společnosti různých božstev. Malíři zde vytvořili mnoho krásných scén, z nichž šedesát objevili archeologové téměř nedotčené. V souladu s egyptskou tradicí jsou na vnějších stěnách zapuštěné reliéfy a na vnitřních stěnách basreliéfy.

Šedesát výjevů zdobících pilíře je v horní části ohraničeno znakem nebe, ve spodní části znakem země. Senusret I. je zobrazen jak jako král Horního Egypta s bílou korunou, tak jako král Dolního Egypta s červenou korunou. Vzdává čest bohům a přináší jim různé obětiny, např. chléb a kulaté nádoby nu. Za to mu bohové poskytují ochranu, život, stabilitu a zdraví.

Přehled egyptských nomů

Vnější stěny podstavce kaple se vyznačují zvláštní výzdobou. Východní a západní stěnu ozdobili malíři šestnácti klečícími postavami mužů a žen. Nad ně zapsali text vyjmenovávající země a majetek darovaný Amonovi. Severní a jižní stěnu Egypťané vyzdobili jednotlivými egyptskými nomy.

Dvacet dva hornoegyptských nomů najdeme na jižní stěně, šestnáct dolnoegyptských nomů pak na stěně severní. V šesti zbývajících polích na severní straně jsou výsledky různých měření, např. výška záplav v daném okamžiku. U každého nomu nechybí různé informace – jeho rozloha, názvy, hlavní město a ochranné božstvo.

Bílá kaple Senusreta I. v Karnaku

Bílá kaple Senusreta I. v Karnaku