Zhruba 40 km severně od Asuánu se nachází ptolemaiovský chrám v Kom Ombo. Jedná se o neobvyklý chrám, který je postavený přímo na břehu Nilu. Chrám je zasvěcený krokodýlům a krokodýlímu bohu Sobekovi.

Místo, kde se chrám nachází, nebylo zvoleno jen tak náhodou. Jde o strategicky významnou lokalitu. Chrámový komplex se nachází v místě, odkud vyrážely výpravy do núbijských zlatých dolů. Ty se nacházely blízko hranice s Egyptem.

Kom Ombo (Nubet) (název pochází z koptského Umbo a staroegyptského Nubi) je velká vesnice, která je postavená na širokém pásu úrodné půdy. Zbytky vesnice Kom Ombo jsou dodnes vidět severně a východně od chrámu. V řece jsou přímo před chrámem vidět malé ostrůvky a písečné hrby, které ve starověku byly ostrovy, kde se hojně vyskytovali krokodýli. Proto bylo toto město spojeno s bohem Sobkem – bohem v podobě krokodýla.

Chrám v Kom Ombo – svatyně Sobeka a Hora

Stavbu chrámu zahájil Ptolemaios VI. a pokračovala až do vlády Ptolemaia XII., ale chrám byl dokončen až za římské nadvlády. Chrám má neobvyklý – dvojstranně symetrický – plán. Pravá část je zasvěcena Sobkovi, levá Horovi Staršímu (jinak zvanému Haruer). Nil se během posledních 15ti století posunul východním směrem a část Prvního pylonu chrámu a jeho předních nádvoří tak byla zničena.

Svatyně Sobeka a Hora se nacházejí vedle sebe, ale díky fotogrammetrii se archeologové dozvěděli jednu zajímavost. Svatyně jsou odděleny dutou zdí. Ve zdi je tajná krypta, která byla používána pro ochranu posvátných, liturgických předmětů před rozvodněným Nilem.

Dnes se do chrámu vstupuje jihovýchodním rohem – napravo je malá kaple bohyně Hathory. Z chrámového stropu zůstala jen torza, ale díky tomu máme možnost soustředit se na jasně osvětlené reliéfy, protože na ně dopadá prudké sluneční světlo. Jaké scény budou osvětlené záleží na ročním období a denní době.

Po dvou hypostylových sálech následují tři předsíně a za poslední z nich najdeme dvě svatyně – Haruerovu vlevo a Sobkovu vpravo. Bohužel jsou dnes ve špatném stavu, ale stojí za to se zde dobře dívat. Mezi svatyněmi je úzký prostor, který je přístupný průchodem pod úrovní podlahy. Během obřadů sem vstupovali kněží a vyslovovali věštby a rozhodnutí božstva.