Za vlády faraonů 18. dynastie došlo k zásadní reorganizaci armády. Zatímco v období Staré a Střední říše byla doplňkem základních kamenů říše, v období Nové říše se stala zásadním a velmi důležitým kolečkem v soustrojí. “Faraonům válečníkům” se podařilo vrátit zemi jednotu. Zavedli centralizovanou společnost a armáda v období Nové říše byla profesionální armádu, která začala využívat služeb žoldáků. V tomto systému měli pochopitelně velkou moc generálové a důstojníci.

Egyptská armáda – reorganizace v odbdobí Nové říše

Vládci Théb (Vasetu) pochopili, že vojenská strategie Hyksósů je lepší než jejich a tak ji začali napodobovat. Egyptská armáda postupně začala používat bojový vůz a koně, přičemž koně byli pro Egypťany dosud neznámá zvířata. Egyptská armáda začala také používat měděné zbraně a začaly se vyrábět i zbraně železné. Železo bylo pro Egypťany novým kovem. Právě zavedení vozby přineslo pak zásadní změnu bojových technik a organizace armády. Snad největší reorganizaci armády provedl Ramesse II. Jak vypadalo uspořádání jeho armády znázorňuje toto schéma.

Faraon (v tomto případě Ramesse II.) byl vrchním velitelem armády a jako výkonného velitele si vybíral někoho blízkého do pozice armádního generála. Ten měl pod sebou velitele čtyř divizí – každý měl hodnost divizní generál. Každá divize byla pod ochranou jednoho boha a měla stálé sídlo – divize pod ochranou Amona sídlila v Thébách (Vasetu), divize pod ochranou Rea v deltě Nilu, divize pod ochranou Patha v Memfidě (Mennoferu) a konečně divize pod ochranou Sutecha opět v deltě. Každá měla 5 000 vojáků, kteří byli rozděleni do 20 rot (každá měla 250 vojáků). Každá rota se pak ještě dělila na 5 čet po 50 vojácích.

Nejvyšší velení armády starověkého Egypta

Protože egyptská armáda byla tvořena v období Nové říše převážně žoldáky (nájemní vojáci), byl v čele každé bojové jednotky důstojník stejného původu, jako byli vojáci této jednotky. Pokud bychom tedy chtěli sestavit jakýsi “generální štáb”, potom ho tvořil faraon, armádní generál, divizní generálové, velitelé rot, korunní princové, faraonovi oblíbenci a vysocí dvorští hodnostáři, kteří sice měli také označení “generál”, ale plnili funkci poradců.

Mezi nejznámější generály období Nové říše patřil nepochybně Haremheb. Stal se velitelem lučištníků za “kacířského faraona” Achnatona, za vlády jeho syna Tutanchamona byl armádním generálem. O osobě Haremheba není mnoho přesných informací co se jeho původu týká – některé zdroje uvádí, že pocházel z Herakleopole, jiné zase mluví o tom, že pocházel z urozené rodiny z Hutnesut – bývalé Alabastronpolis (dnes Kóm el-Ahmar Sauris). Jisté je, že si za manželku vzal Mutnedžmet, což byla sestra krásné Nefertiti a právě toto manželství později podpořilo jeho nárok na egyptský trůn.