Hranaté skříňové rakve a sarkofágy dlouho symbolizovaly příbytek zesnulého. Pak ale přišla radikální změna – rakve a sarkofágy se začaly zhotovovat ve tvaru lidského těla a v jejich výzdobě se objevila zcela nová zobrazení božstev a náboženských výjevů. Rakve z Druhého přechodného období, typické pro thébskou oblast, jsou známé pod názvem rakve riši, vyplývajícím z jejich zdobení péřovým vzorem. Tyto antropomorfní rakve se vyřezávaly z jediného kusu dřeva a byly pečlivě polychromovány. Osoba zobrazená na víku měla hustou těžkou paruku. Mumifikované tělo bylo jakoby zabaleno do dvou velkých roztažených křídel.

Na pánvi a na nohou bylo v hieroglyfických znacích uspořádaných do sloupců uvedeno jméno zesnulého. Majitel tak symbolicky spočíval v náručí bohyně Esety, která ho ochraňovala před všemi nebezpečenstvími svými křídly a provázela ho na cestě oním světem. Rakve tohoto typu patří mezi nejkrásněji zdobené součásti pohřební výbavy ze Starého Egypta. Jsou malované pestrými barvami a na pírkách jsou patrné jednotlivé detaily.

Sarkkofágy a rakve Nové říše

V období Nové říše se do sebe vkládaly dvě nebo tři rakve. Používané materiály byly rozmanitější – sarkofágy se zhotovovaly z nejrůznějších druhů kamene, rakve ze štukovaného a polychromovaného dřeva, lepeného plátna a zlata nebo stříbra, které ovšem byly určeny výlučně pro krále a jejich rodiny. Kamenné sarkofágy byly skříňové nebo antropomorfní. Sarkofágy některých faraonů byly mimořádně veliké a měly tvar kartuše.

Ramessovci se zase nechávali pohřbívat do velkých kamenných schrán se zdobeným víkem, na němž bylo reliéfní zobrazení Usira. Kamenné sarkofágy a dřevěné rakve běžných obyvatel byly antropomorfní. První dřevěné rakve byly zdobené pohřebními výjevy, které se malovaly nejprve na bílé, pak černé a nakonec na žluté pozadí. Postupně se změnily i znázorněné výjevy.

Hrobky panovníků Nové říše ukrývaly četné poklady. l přes všudypřítomné rabováni se dochovaly některé cenné sarkofágy – část jich byla nalezena přímo v hrobkách, část ve společném úkrytu v Dér el-Bahrí. Dřevěné rakve pobité zlatými a stříbrnými plátky byly částečně poškozeny. Tutanchamonova hrobka KV 62, která byla nalezena zcela nedotčená, nám umožňuje udělat si představu o tom, jak asi vypadala pohřební výbava faraonů.

V hranaté křemencové sarkofágové vaně uzavřené žulovým víkem byly tři do sebe vložené antropomorfní rakve. První rakev byla zhotovena z pozlaceného dřeva. Druhá rakev ze dřeva pobitého zlatými plátky byla vykládána polodrahokamy a různobarevnou sklovinou. Třetí rakev, v níž již bylo královo tělo, byla vyrobena z masivního zlata. Uvědomme si, že Tutanchamon vládl jen velmi krátce; jaký obsah potom asi musela mít hrobka například takového Ramesse II.!