Chonsuův chrám, který byl bohem měsíce a třetím členem Thébské triády, najdeme v jihozápadním rohu Hlavního chrámového okrsku. Pokud jste již uvnitř komplexu, můžete k tomuto chrámu dojít z Hypostylového sálu jižně po kamenité stezce. Jižně od chrámu se nachází brána Ptolemaia III. Euergéta jinak taky nazývané Báb il-Amára.

Chonsuův chrám (stejně jako svatyně Ramesse III. na velkém nádvoří Amonova chrámu nebo chrám v Medínit Habu) je velmi dobře zachovalou památkou. Její stěny a strop jsou dosud neporušené. Všechny tyto stavby nechal postavit Ramesse III. (20. dynastie) i když se stavbou Chonsuova chrámu začal pravděpodobně už Amenhotep III. (18. dynastie). Hrihor (velekněz Amonův) a Pinodžem I. pak nechali postavit pylon tohoto chrámu a dvůr se sloupovými portiky.

Chonsuův chrám – význam a struktura

Chonsuův chrám je z egyptologického hlediska velice významný – dozvídáme se zde, že Ramesse XI. byl posledním faraonem 20. dynastie a jeho vláda byla dobou zhroucení bohatství Egypta. Upadly zahraniční styky a obchod, v Egyptě vypukla občanská válka. Ramesse XI. sídlil na severu a mohl ovládat jen Dolní Egypt. Horní Egypt byl v rukou Amonova velekněze a bývalého vojenského hodnostáře Hrihora, který si přivlastnil královské tituly. Právě v Chonsuově chráme se pak Hrihor nechal zvěčnit stejně velký jako Ramesse XI. v obleku vyhrazeném obvykle pro faraona.

První pylon Chonsuova chrámu je 17 m vysoký, 32 m široký a 10 m silný. Fasádu zdobí reliéfy Pinodžema I. (21. dynastie) a jeho manželky Henuttaui, jak obětují Amonovi, Mutě a Chonsuovi. Dvůr má po třech stranách dvojitou řadu sloupů, které sem nechal postavit již zmniňovaný Hrihor. Ze sloupového dvora vede brána Ptolemaia IV. do hypostylového sálu, který má 8 sloupů s papyrovými hlavicemi. Sloupy jsou vysoké 7 metrů a jsou pokryty reliéfy Ramesse XI. a Hrihora.

Kaple po obou stranách svatyně zobrazují faraona a různá božstva. Barvy těchto reliéfů jsou velmi dobře zachovalé. Za svatyní bárky je malá kaple Chonsua se čtyřmi šestnáctistěnnými sloupy. Severovýchodně od této svatyně navrhl architekt další místnost, kterou zdobí obrazy mrtvého Usira v péči Eset a Nebthet.

Chonsuův chrám v Karnaku