fbpx

Čtvrtý pylon nechal postavit Thutmose I. (18. dynastie), opravil ho Thutmose IV. (18. dynastie) a upravili ho Sethi II. (19. dynastie), Alexander Veliký a Ptolemaios VIII. Za čtvrtým pylonem nechal Thutmose I. postavit příčný sál. Před východními zdmi severní a jižní věže stojí velké sochy Thutmose I. jako boha Usira. Sál měl původně dřevěnou střechu, kterou podepíraly sloupy (také ze dřeva). Thutmose III. později dřevo nahradil čtrnácti kamennými sloupy a také kamennou střechou.

Najdeme zde také žulový obelisk, který je jedním z páru, který zde nechala vztyčit královna Hatšepsut v 16tém roce své vlády. Druhý byl rozlomen a roztroušen po Karnaku (Ipetisut). Obelisk je 30 m vysoký a má průřez 2,6 m (takže žádný drobeček), což potvrzuje i jeho hmotnost – 323 tun. Původně byl obložen elektrem (slitinou zlata a stříbra).