< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

V jihovýchodním (pravém zadním) rohu Prvního nádvoří patří k nejlépe dochovaným architektonickým celkům svatyně Ramesse III. v Karnaku. Ramesse III. ji naplánoval podle svého zádušního hrámu v Medínit Habu (Džmetu). Svatyně vznikla před vybudováním Prvního nádvoří a tak vypadá nevhodně umístěna, protože vystupuje z linie ohradní zdi. Až do roku 1896 byla téměř celá svatyně zasypána sutí. Je zdobená disproporčním robustním stylem, který je typický pro většinu staveb Ramesse III. V porovnání s mnoha dalšími chrámy je její plán snadno pochopitelný.

Svatyně Ramesse III. v Karnaku – struktura

Před prvním pylonem svatyně stojí dvě sochy Ramesse III. Na levé(východní) věži má Ramesse III. na hlavě Dvojitou korunu Dolního a Horního Egypta, na pravé (západní) věži má korunu Dolního Egypta. Stojí před bohem Amonem, v jedné ruce má palici a ve druhé svírá zajaté cizince. Uvnitř chrámu je malý dvůr s peristylem s pilíři, kterých je na východní i západní straně 8. Před pilíři stojí mumiformní sochy Ramesse III. jako boha Usira.

Na jižním konci dvora vede rampa do předsíně se čtyřmi usirovskými pilíři a čtyřmi sloupy. Za předsíní následuje hypostylová síň s 8 sloupy. Na konci hypostylové síně jsou troje dveře – levé vedou do svatyně Mut, prostřední do svatyně Amona a pravé do svatyně Chonsua. Každá z těchto svatyní má alespoň jednu vedlejší místnost.

Svatyně Ramesse III. v Karnaku