Za Slunečním dvorem Amenhotepa III. jsou prostory původního chrámu Ipet. Tato část má velice komplikovaný plán a obsahuje celkem 23 místností a 27 malých kaplí. Všechny stojí na soklu, který je napodobeninou pahorku stvoření. Hypostylový sál v Luxoru představuje 32 sloupů ve tvaru papyrových svazků.

Na některých sloupech Hypostylového sálu jsou jména uzurpujících panovníku Ramesse IV. a Ramesse VI. Na východní (levé) stěně Hypostylového sálu obětuje Amenhotep III. mléko, masti, ryby a ptactvo Amonovi a Amunetě. V jihovýchodním (levém zadním) rohu sálu stojí dvě malé svatyně – Chonsuova (vlevo) a Mutina. V jihozápadním (pravém zadním) rohu Hypostylového sálu je Chonsuova kaple a schodiště, které vede na střechu chrámu.

Hypostylový sál v Luxoru

Hypostylový sál v Luxoru