Na západním břehu Nilu se nachází Qubbet el-Hawa (Kubbit el-Hawa) – nekropole šlechticů a kněží staré a střední říše. Nejstarší pohřeb je datovaný do vlády 4. dynastie, ale nekropole se používala pravděpodobně až do římské nadvlády.

Hrobky Staré říše

Z období Staré říše se tu nachází například hrobka Sabniho. Sabni byl staroegyptský úředník Staré říše za faraona Pepi II . Byl vedoucím expedice, kterou vyslal Pepi II. do Núbie. Hrobka se skládá ze dvou částí – nadzemní část tvoří zdobená pohřební kaple pro kult zesnulého. Pod ní vysekali Egypťané pět šachet s komorami pro pohřeb Sabniho a příslušníků jeho rodiny. Z nápisu na hrobce se dozvídáme, že v Núbii objevil tělo svého otce jménem Mekhu, který zemřel při předchozí výpravě.

Z období staré říše je zde také hrobka Sobekhotepa, který byl nosič pečeti v období 5. dynastie. Dalším zde pohřbeným je Ishemai, který byl majitelem titulů “jediný přítel” nebo “lektor velekněze”. Také jeho hrobka je zdobená malovanými reliéfy. Z období vlády faraona Pepi II. je tu také hrobka nomarchy Hekaiba (vládce 1. nomu Horního Egypta). Narodil se jako Pepinakht, ale jeho schopnosti mu vynesly přezdívku Hekaib (Ten, který ovládá své srdce). Byl také důstojníkem, který byl zodpovědný za výpravy do Núbie.

Hrobky Střední říše

Z  období střední říše objevili archeologové v Qubbet el-Hawa (Kubbit el-Hawa) hrobku Sarenputa I. (QH36). Sarenput byl nomarchou 1. nomu Horního Egypta za vlády Senusreta I. ale také dozorcem kněží bohyně Satet. Jeho hrobku vyzdobili řemeslníci hlubokým reliéfem a velmi pěkně vymalovali. Hrobka tvoří tři místnosti, které spojují chodby. V poslední místnosti je výklenek, ve kterém byla kdysi umístěna socha majitele.

Dalším nomarchou, kterého objevili archeologové na této nekropoli, je Sarenput II. (QH31). Synovec Sarenputa I. měl vzestupnou kariéru a od 4. roku vlády Senusreta II. do 8. roku vlády Senusreta III. Jeho hrobka je největší a nejkrásnější z celé nekropole.

Qubbet el-Hawa (Kubbit el-Hawa)