fbpx

Senusret II. nebyl rozhodně válečník a do historie se zapsal mírovou vládou. Do popředí jeho zájmu se dostala oblast Fajjúmu v proláklině Libyjské pouště (dnes je asi 44m pod hladinou moře). Fajjúm tvořilo z větší části jezero, které spojoval s Nilem kanál Bahr Júsuf. Pozůstatkem tohoto jezera je dnešní Birkit Kárún.

Senusret II. i jeho nástupci budovali ve Fajjúmu sít hrází a zavodňovacích kanálů. Vznikal tak systém umělého zavlažování. To umožnilo získat nové plochy úrodné půdy a zdejší (původně bažinatá) krajina se stala nejvýznamnější zemědělskou oblastí Egypta.

Senusret II. – nové královské pohřebiště

Pyramida Senusreta II. stojí na okraji pouště u dnešního Láhúnu. Na východ od Láhúnu leží zbytky nejstaršího města, které bylo vybudováno přesně podle plánu. V městě žili úředníci, kněží a řemeslníci, kteří pracovali na stavbě pyramidy. 

Senusret II.

 

Kartuš faraona Senusreta II.

Hrobka: pyramida Senusreta II.
Předchůdce: Amenemhet II.
Nástupce: Senusret III.
Doba vlády: 18 let