fbpx

Senusret II. nebyl rozhodně válečník a do historie se zapsal mírovou vládou. Do popředí jeho zájmu se dostala oblast Fajjúmu v proláklině Libyjské pouště (dnes je asi 44m pod hladinou moře). Tuto oblast tvořilo z větší části jezero (jeho pozůstatek je dnešní Birkit Kárún), které bylo spojeno s Nilem kanálem Bahr Júsuf.

Kartuš Senusret II.Za jeho vlády a vlády jeho nástupců zde vznikla síť hrází a zavodňovacích kanálů a tím bylo možné praktikovat systém umělého zavlažování. To umožnilo získat nové plochy úrodné půdy a zdejší (původně bažinatá) krajina se stala nejvýznamnější zemědělskou oblastí Egypta.

Senusret II. – nové královské pohřebiště

Pyramida Senusreta II. stojí na okraji pouště u dnešního Láhúnu. Na východ odtud (u Káhúnu) leží zbytky nejstaršího města, které bylo vybudováno přesně podle plánu. Bylo určeno pro úředníky, kněží a řemeslníky, kteří pracovali na stavbě pyramidy.

Senusret II.