< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Senusret II. nebyl rozhodně válečník a do historie se zapsal mírovou vládou. Do popředí jeho zájmu se dostala oblast Fajjúmu v proláklině Libyjské pouště (dnes je asi 44m pod hladinou moře). Fajjúm tvořilo z větší části jezero, které spojoval s Nilem kanál Bahr Júsuf. Pozůstatkem tohoto jezera je dnešní Birkit Kárún.

Senusret II. i jeho nástupci budovali ve Fajjúmu síť hrází a zavodňovacích kanálů. Vznikal tak systém umělého zavlažování. To umožnilo získat nové plochy úrodné půdy a zdejší (původně bažinatá) krajina se stala nejvýznamnější zemědělskou oblastí Egypta.

Podařilo se mu upevnit vládu nad Núbií, která se tak stala egyptskou provincií. Bezpečnou lodní dopravu po Nilu jižně od Luxoru zabezpečoval systém pevností, které současně odrazovaly Núbijce a Kušity od povstání. Se stavbou některých pevností začal už jeho otec, ale Senusret v díle pokračoval a síť zásadním způsobem rozšířil.

Senusret II. – nové královské pohřebiště

Pyramida Senusreta II. stojí na okraji pouště u dnešního Láhúnu. Na východ od Láhúnu leží zbytky nejstaršího města, které bylo vybudováno přesně podle plánu. V městě žili úředníci, kněží a řemeslníci, kteří pracovali na stavbě pyramidy. 

Senusret II.

 

Kartuš faraona Senusreta II.

Hrobka: pyramida Senusreta II.
Předchůdce: Amenemhet II.
Nástupce: Senusret III.
Doba vlády: 18 let

Manželky: Chenemetneferhedžet I. (matka Senusreta III.); Nofret II.; Itaweret; Khnemet (všechny manželky byly jeho sestry)