< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Pyramida královny Nebuunet se nachází zatím nejvýchodněji podél jižní strany pyramidy Pepi I. a slovo ZATÍM je zcela na místě, protože lze předpokládat, že ještě východněji může být další komplex. Komplex tvořený pyramidou a malým zádušních chrámem byl přístupný od severu – z otevřeného dvora kolem pyramidy Pepi I.

Pyramida královny Nebuunet byla postavena z vápence, vchod do chodby, která vedla do pohřební komory byl v dlažbě dvora před severní stranou a nad ním se nacházela severní kaple, která byla ze sušených cihel.

Pohřební komora Nebuunet měla východo-západní půdorys a plochý strop. Sarkofág byl z červené žuly (bohužel se nedochoval celý, ale pouze jeho zlomky). V pohřební komoře nebyly ani pozůstatky královny, ani texty pyramid. Východně od pohřební komory byl serdab, kde byly nalezeny zbytky pohřební výbavy.

Zádušní chrám byl malý s jednoduchým plánem a nacházel se u východní strany pyramidy. Vchod byl od severu z předsíně, odkud vedla také cesta na malý otevřený dvůr kolem pyramidy. Kultovním místem byla obětní síň, která byla v ose pohřební komory a tedy poněkud jižněji od východo-západní osy pyramidy.

zpět