< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

V pořadí třetí od východu stála pyramida, která je nazývána „Západní“. Zbytky její superstruktury dnes dosahují výšky zhruba 3 metry. Původnímy rozměry se nelišila od pyramidy Nebuunet, plánem substruktury už ano. Hlavní rozdíl je v umístění serdabu, který není východně od pohřební komory, ale jižně.

Pohřební komora Západní pyramidy ležela ve svislé ose pyramidy. V serdabu byly nalezeny dva štůčky jemného plátna, pozlacený dřevěný sandál a měděné nástroje – zbytky pohřební výbavy. V pohřební komoře byly krom zlomků sarkofágu z červené žuly nalezeny podobné předměty jako v Nebuunetině, ale v daleko větším množství.

Zádušní chrám u Západní pyramidy byl stavěn ve spěchu, vedle obětní místnosti byla místnost pouze se dvěma výklenky pro královniny sochy. Našla se zde také část kartuše Pepi II. – výzdoba chrámu byla tedy dokončena až za vlády tohoto panovníka!

Západní pyramida

zpět