< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Pyramidový komplex královny Inenek-Intej je druhý od východu, má vlastní ohradní zeď a je větší, což platí jak pro pyramidu tak pro zádušní chrám. Plán pyramidy se nijak výrazně nelišil od plánu pyramidy Nebuunet, jediný rozdíl znamená umístění pohřební komory ve svislé ose pyramidy. Zádušní chrám (vzhledem ke stísněnému prostoru) se rozprostírá kolem severní, východní a jižní strany pyramidy.

Před východní stěnou byla obětní síň, a místnost se třemi výklenky. Před severní a jižní stranou pyramidy Inenek-Intej byla skupina skladištních komor. I tak byl ale kolem severní, západní a jižní strany pyramidy ponechán úzký prostor pro otevřený dvůr a nechyběla ani malá kultovní pyramida v jihozápadním rohu nádvoří.

Pyramida Inenek-Intej

zpět