< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Egypťané a magie 2. část

Kromě formulí využívala léčitelská magie k prevenci nebo léčbě i různé předměty. Byly to především rozličné amulety, každý pro specifické případy. Tak například zobrazení královských atributů dodávalo sílu. Hieroglyf ve tvaru egyptského kříže dával