fbpx

Hlavní význam ptáků v magických rituálech spočívá v druhu ptáka. Každý typ ptáka se spojuje s určitými sférami života a specifickými hodnotami, jako jsou zdraví, peníze, láska a další. Pro věštění pomocí ptáků se soustřeďujeme na jakýkoliv talisman nebo ozdobu ve formě ptáka případně jeho vyobrazení.

Následující výčet obsahuje některé ptáky, tradičně používané ve věštění, kteří mají stejnou hodnotu i v 21. století.

 • ALBATROS – nositel břemen; prorok počasí. Jeho zabití na vás přivolá kletbu.
 • KOHOUT – ochrana. Střežil dům, když byl pohřben pod základy budovy.
 • JEŘÁB – dobré zdraví a dlouhý Život. Věřilo se o něm, že žije tisíc let.
 • VRÁNA – změna nebo potřeba jít dál. Tradičně nositel neštěstí.
 • KUKAČKA – přináší prosperitu. Při zaslechnutí první kukačky na jaře obracejte v kapse mince, abyste si zajistili blahobyt v příštím roce. Pokud ji slyšíte zprava, brzy budete mít dostatek peněz, ale pokud zleva, pak vám začnou peníze ubývat.
 • HOLUB – smíření, láska. Starodávný symbol harmonie a míru. Bílá holubice létající kolem domu předpovídá někomu z obyvatel brzké manželství nebo milostný vztah.
 • KACHNA – útěcha. Slyšet kachnu z vodní plochy naznačuje prosperitu. Vidět kachnu letící ke slunci je příslib štěstí pro ty, kteří mají starosti.
 • OREL – síla a odvaha. Podle výkladu starověkých Egypťanů orel vlétá každý desátý rok do pekelného ohně. Vzlétne s hořícím peřím do výše a pak se vnoří do moře, čímž symbolizuje obnovu života.
 • SOKOL – ostražitost. Symbol náhlé pohromy nebo hlasatel rychlé, neočekávané změny.
 • HUSA – domácí štěstí. Podle tradice starověkého Egypta husa snesla obrovské kosmické vejce obsahující Rea, boha slunce, jenž přinesl na svět světlo.
 • JESTŘÁB – osvícení. Zasvěcen Horovi, bohu učení. V mytologií starověkého Egypta se říká, že jestřáb je pták slunce, jenž může letět k jeho ostrému světlu, aniž by oslepl.
 • KOLIBŘÍK – radost a pravda. Nositel štěstí a harmonie.
 • IBIS – moudrost. Tento černobílý pták byl v egyptské mytologii zasvěcen Thovtovi, bohu moudrosti a učení, kterého vždy zobrazovali s hlavou ibise.
 • LEDŇÁČEK – harmonie. Výrazně modré peří alkyóna nebo ledňáčka je příslibem klidu po čtyřicet dní od jeho spatření.
 • PÁV – staří lidé a trvalé štěstí. Páv je starodávným symbolem nesmrtelnosti a také prorok počasí.
 • PELIKÁN – kojení a mateřství. Podle mnoha starých mýtů je samička pelikána proslulá mateřskými instinkty.
 • KŘEPELKA – vášeň a plodnost. Křepelka je pták ohně, jenž se také spojoval s jarem. Symbolizuje vítězství a udatnost a říká se, že se vyznačuje značnou inteligencí a organizačními schopnostmi.
 • RACEK MOŘSKÝ – cestování. O raccích mořských se říká, že v nich sídlí duše zemřelých námořníků.
 • ČÁP – novorozeňata a děti. O čápech se tradovalo, že přinášejí nenarozené děti ze solných bažin, kde žijí pro rodiče čekající na děti.