fbpx
Nápisy na stěnách hrobek

Stěny nekrálovských hrobek byly poměrně brzy v období Staré říše zdobeny reliéfy, malbami a nápisy. Jsou na nich scény zachycující život starých Egypťanů i krásu hieroglyfů. První velký soubor zádušních textů se objevil na stěnách Venisovy hrobky (poslední faraon 5. dynastie). Na stěnách pohřebních místností té doby nenajdeme malby ani reliéfy, zato jsou zdobeny sloupci hieroglyfů.

Na počátku období Nové říše se objevuje soubor náboženských textů bohatě ilustrovaný. Původně se tento soubor jmenoval "Říkadla pro vycházení na denní světlo", dnes je to "Kniha mrtvých". Svým obsahem částečně navazuje na starší soubory - tedy na "Texty pyramid" a "Texty rakví". Byla zaznamenávána na papyry, které byly vkládány do rakví, dále se objevují na obinadlech, rakvích a stěnách hrobek. Ke "Knize mrtvých" byly později přidány další texty, které Egypťané souhrnně označovali "Amduat" - tedy "Kniha o tom, co je v podsvětí". Obsahovaly jednotlivé knihy - "Knihu bran", "Knihu jeskyní" a další.

Hieroglyfy doprovázely ilustrace

Mezi nejoblíbenější motivy reliéfů v mastabách z doby Staré říše patří výjevy z každodenního života, zemědělské a řemeslnické scény. Zobrazené činnosti byly doprovázeny krátkými hieroglyfickými texty. Výjevy byly ztvárněny velice naturalisticky. Témata maleb v hrobkách ale měla hluboký náboženský význam. Na jedné ze scén zobrazených v Nachtově hrobce z období vlády Thutmose IV. loví zesnulý ptáky, kteří byli považování za spojence Usirova bratrovraha Sutecha. Ptáci a ryby jsou zobrazeny natolik realisticky, že i dnes můžeme přesně určit jednotlivé druhy zvířat.

Na příkladu malby z hrobky královny Nefertari, hlavní manželky Ramesse II., jsou před postavami bohyně Esety a královny hieroglyfické texty, které uvádějí jejich jména a tituly. Před postavou bohyně je napsáno:

Slova pronášená Esetou

Nad postavou královny je napsán její hlavní titul a jméno v kartuši.

Velká královská manželka , paní Obou zemí Nefertari, milovaná Mutou , ospravedlněná

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.