Hieratické písmo, které je zjednodušenou formou hieroglyfů, se používalo k zapisování zejména „světských“ dokumentů faraonského období. Studium hieratického písma postupně získávalo rozhodující význam ve zkoumání egyptského jazyka. Podrobnější analýzu umožnily archeologické nálezy a z nich nejpodstatnější byl nepochybně objev v řemeslnické vesnice v Dér el-Medíně.

Jednodušší forma hieroglyfů

Hieratické písmo je zjednodušenou podobou hieroglyfických znaků, přičemž obě písma sloužily k zápisu téhož jazyka. Jeho četbu ale někdy ztěžuje přítomnost ligatur (grafických spojení dvou liter v jednu) nebo specifický písařův rukopis. Jestliže dnes se studium jazyka starých Egypťanů začíná učení hieroglyfů a teprve poté se učí hieratika, v Egyptě byl postup opačný. Nemůžeme zapomínat na skutečnost, že v Egyptě bylo velmi málo gramotných lidí a ne všichni ovládali hieroglyfy. Právě hieroglyfy byly považovány za „písmo bohů“ a užívaly se tedy na stěnách hrobek a chrámů, na zádušních stélách, kultovních předmětech atd.

Hieratické písmo se používalo ve světském životě a zaznamenávaly například účty, lékařské recepty, magická říkadla, literární texty – tedy vše co bylo nutné přepisovat v několika exemplářích a potřebné v každodenním životě. Tímto písmem je zapsána například Povídka o Sinuhetovi, Povídka o trosečníkovi, dále pak různá naučení, Ebersův papyrus obsahující lékařské recepty nebo Westcarův papyrus s pohádkami.

Časově není mezi počátkem hieroglyfů a hieratického písma žádná mezera. Už od konce pravěkého období a zejména v Archaickém období se hieratika používala pro administrativní a hospodářské záznamy.

Jak se psalo hieratické písmo

Téměř každý hieratický znak měl svůj hieroglyfický protějšek, což ale neplatilo naopak. Hieroglyfů bylo mnohem více než hieratických znaků. Hieroglyfy se mohly zapisovat zprava doleva, zleva doprava nebo shora dolů (pokud chtěl čtenář vědět kde začít, bylo třeba najít znaky symbolizující živé osoby a podívat se, kterým směrem se dívají).

Hieratické písmo se zapisovalo téměř výhradně zprava doleva. V období Staré říše se psalo také shora dolů, tato praxe ale počínajíc obdobím Střední říše vymizela. Psalo se červeným nebo černým inkoustem na různé podklady – papyrus, ostraka, tabulky, zaklínací sošky, kousky látek a podobně.