fbpx
Výzdoba chrámů

Ve starověkém Egyptě se při výzdobě chrámů (a nejen chrámů) používaly dva druhy reliéfů. První byl tzv. nízký reliéf, jinak také nazývaný basreliéf, který vystupoval z plochy zdi. Druhým byl zapuštěný reliéf, který byl více nebo méně zapuštěn do kamene. Obě techniky mají zcela odlišnou funkci. Nízký reliéf je křehčí a používá se většinou v interiérech, zapuštěný více "zachytává" světlo a proto byl určen pro vnější zdi. V ramessovském období se zapuštěný reliéf používal také uvnitř chrámů.

Řemeslník pod dohledem kněze

Řemeslníci, kteří výzdobu chrámu prováděli, nejprve důkladně očistili zeď a sádrou zarovnali nerovnosti. Pak na ni zakreslili čtvercovou síť, která jim umožňovala přesně načrtnout zobrazení a hieroglyfické texty. Hieroglyfy se psaly červeným nebo černým inkoustem. Nákres zkontroloval kněz a pokud bylo všechno v pořádku, mohl se sochař pustit do díla.

Jakmile byl reliéf hotov, byl pokrytý tenkou vrstvou sádry a vybarven. Na stěnách chrámů byly zachycovány nejrůznější náboženské události související s božstvem, kterému byl chrám zasvěcen - liturgické výjevy nebo procesí posvátných bárek. Také bohové byli zachycováni v nejrůznějších situacích, ale nejčastější bylo zobrazení boha, jak přebírá obětiny od panovníka.

Nad každým výjevem byl znak nebe  a po jeho stranách byla dvě žezla vas , která spojovala nebe se zemí. Celý soubor tak symbolizoval svět, kterému vládne princip Maat a v jeho středu se nacházejí božstva a panovník. Hieroglyfy sloužily jen k popisu nebo případnému zpřesnění výjevu. Nad božstvo se zapisovalo jeho jméno, tituly a slova, která pronášelo a před ním byl uváděn sloupec s popisem, co božstvo poskytuje panovníkovi výměnou za královské obětiny. Stejně tomu bylo i u zobrazené faraona. Nad ním stálo jeho jméno, před ním sloupec textu, který upřesňoval typ obětiny, kterou faraon přináší bohovi. Za faraonem byla ochranná formule.

Nejen pro ozdobu

Zobrazení na stěnách chrámů nebyla jen pouhou ozdobou, ale každé zobrazení mělo konkrétní záměr. Podíváme se na prvky, které se ve výzdobě stěn opakovaly. Spodní část stěn byla povětšinou nezdobená, v horní části byla reliéfní výzdoba uspořádána do registrů. Stěna mohla být zdobena vlysem cheker , který představoval řadu vztyčených konců rákosových rohoží zavázaných na uzel. Někdy mohly být do těchto vlysů zabudovány královské kartuše, někdy kartuše vlysy nahradily úplně.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.