fbpx
Pyramidy Staré říše

Sahure si pro svůj pyramidový komplex vybral místo u dnešního Abúsíru, poblíž Veserkafova slunečního chrámu. Stavitelé Sahureova komplexu místo nazvali „V září se zjevuje Sahureova duše“. V základních rysech Sahure navazoval na předchozí hrobky, ale v uspořádání, volbě stavebního materiálu a hlavně v pojetí reliéfní výzdoby se v mnohém lišil. Už ve starověkém Egyptě byl zdrojem inspirace a dodnes je považován za vývojový mezník královské hrobky.

Sahureova pyramida - inovace při stavbě

Základní části komplexu - tedy údolní chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám a pyramida - zůstaly, ale najdeme zde celou řadu inovací:

 • Pyramidový komplex je uspořádán podle hlavní (východo-západní) osy, která tak sleduje dráhu slunce
 • Jádro pyramidy bylo postaveno z horšího materiálu, obložení ale bylo opět z velmi kvalitního kamene
 • Substruktura pyramidy je omezena na sestupnou chodbu, vestibul a vodorovnou pasáž s portkulisem (severo-jižní osa), která ústí do předsíně, ke které od západu přiléhá pohřební komora
 • Součástí zádušního chrámu se stala (do té doby oddělená) obětní síň, která byla v zadní části chrámu přiléhající přímo k pyramidě
 • Zádušní chrám má nově také "praktické" části - příbytek strážce, postranní vstup
 • Podporu stropu nezajišťují pilíře, ale sloupy
 • Osvětlení zádušního chrámu, údolního chrámu i vzestupné cesty je zajištěno světlíky

Pohled do nitra Sahureovy pyramidy

Sahureova pyramida stojí na pahorku na okraji pouště, asi 20 m nad údolím Nilu. Podloží pyramidy nebylo nikdy zkoumáno, ale podle sousední Ptahšepsesovy mastaby se dá usuzovat, že nestojí na skále, ale na plošině vytvořené nejméně ze dvou vrstev hrubě opracovaných vápencových bloků.

Jádro pyramidy bylo šestistupňové a skládalo se z hrubě opracovaných vodorovně kladených bloků místního, málo kvalitního, vápence. Obložení tvořily dobře opracované bloky bílého vápence dovezeného z Massary na protějším břehu Nilu. Při zaměřování pyramidy se stavitelé dopustili pozoruhodné nepřesnosti – jihovýchodní roh je ve srovnání se severovýchodním posunut o 1,58 m k východu, tzn. že půdorys není čtvercový.

Sahureova pyramida má vchod těsně nad základnou severní stěny. Krátká sestupná chodba ústí do malého vestibulu, za kterým následuje zátaras z červené žuly. Za zátarasem se chodba mírně zvedá. Krátce před vstupem do předsíně se chodba mění na vodorovnou. Předsíň je přímo ve vertikální ose pyramidy a stejně jako západněji položená pohřební komora, byla v minulosti zloději kamene zničena tak, že dnes nelze přesně určit původní plán. Komory měly sedlový strop složený ze tří nad sebou umístěných obrovských vápencových bloků. Před východní stranou pyramidy stojí zádušní chrám, který měl dvě části – veřejnou a soukromou.

Kultovní pyramida

V jihovýchodním rohu komplexu stála malá kultovní pyramida s délkou strany 15,7 m a výškou 11,6 m. Zajímavé je, že měla vlastní ohradní zeď. Jádro pyramidy bylo původně dvoustupňové. Ani ona se ale nedochovala a stala se zájmem zlodějů kamene.

Dnes Sahureova pyramida připomíná nevelkou hromadu kamene. Její současná výška je kolem 36 m. Snad díky tomu nebudila u prvních badatelů velký zájem. Do podzemních prostor pronikl až Perring, později Lepsius a po půl století nezájmu byla znovu otevřena de Morganem. Ani jeho výzkum ale netrval příliš dlouho. Základní výzkum provedl až na počátku 20. let minulého století Borchardt. Na základě jeho výzkumu se stal Sahureův komplex památkou prvořadého významu.

pyramida
 
Základní údaje o pyramidě:
délka základny: 78,75 m
výška pyramidy: 47 m
úhel sklonu stěn: 50°30'

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.