fbpx
Pyramidy Střední říše

Mentuhotep II. pocházel z Théb (Vasetu) a na konci 1. přechodného období sjednotil Egypt. V Thébách (Vasetu) si také nechal postavit hrobku a to i přes ten fakt, že hlavním městem Egypta byla Memfida (Mennofer). Pro stavbu hrobky zvolil skalnaté úbočí na západním břehu Nilu u dnešního Dér el-Bahrí. Zde měli hrobky jeho předchůdci, kteří byli pohřbeni ve skalních hrobkách s širokým nádvořím s dlouhými řadami pilířů.

Původně „jen“ mocný vezír, ze kterého se později stal první panovník 12.dynastie – Amenemhet I. opustil Théby (Vaset) a skalní hrobku zde nechal nedokončenou a novou – pyramidový komplex, který nazval „Místa (kultu) Amenemhetova zjevování se v záři“ – si nechal postavit poblíž dnešního Lištu (Iči-tauej). Je velice pravděpodobné, že se blízko nacházelo nově založené a do dnešních dnů neobjevené hlavní město Ic tauej.

Senusret I. si nechal, stejně jako jeho otec Amenemhet I., postavit pyramidu v Lištu (Iči-tauej), zhruba 1,5 km od pyramidy svého otce. Jeho pyramida se jmenovala „Senusret shlíží na Obě země“ a bylo o něco vyšší než pyramida Amenemheta I., ale v základních rysech se od ní příliš nelišila. K její stavbě byl použit převážně vápenec z lomů nedaleko Lištu (Iči-tauej).

Jestliže předchůdci Amenemheta II. zvolili za místo svého posledního odpočinku Lišt (Iči-tauej), Amenemhet II. si pro stavbu své pyramidy zvolil Dahšúr. Svoji pyramidu si nechal postavit na okraji pouště východně od Červené pyramidy faraona Snofrua. Pyramida se nazávala „Amenemhet je dobře zaopatřen“, dnes ale připomíná spíše šedočernou hromadu sušených cihel, což je v rozporu s jejím místním pojmenováním „Bílá pyramida“. Tento název může souviset se skeletem jádra pyramidy, který z ní kdysi vyčníval a byl z bílých vápencových bloků.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.