< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Hrobka královny Meresanch III. se nachází v Gíze nedaleko pyramidy faraona Rachefa. Meresanch byla dcera Hetepheres II. a Kuaba – což byli sourozenci a děti faraona Chufua. Rachefovi porodila celkem 5 dětí – syny Nebemachet, Niuserrea, Chenterka a Duaenre a dceru jménem Šepsetkau. Ani jeden z jejích synů ale na trůn nenastoupil.

Hrobka královny Meresanch III. ve skalním podloží

Její mastaba G7530 je vytesaná ze skalního podloží a objevil ji americký archeolog George Andrewe Reisner v roce 1927. Není bez zajímavosti, že hrobka královny Meresanch III. byla původně určena pro Hetepheres II., ale ta ji darovala své dceři. To naznačuje, že královna Meresanch zemřela náhle. Také černý žulový sarkofág, ve kterém je Meresanch III. pohřbena a který je zdobený fasádami paláce byl původně určen pro Hetepheres II, která ho dceři darovala.

Černý žulový sarkofág a mumie Meresanch se dnes nachází v Egyptském muzeu v Káhiře. Proto víme, že Meresanch byla 154 cm vysoká a zemřela někdy mezi 50 – 55 lety. Antropologická studie naznačuje, že mohla trpět Silent sinus syndrom, v překladu syndrom tichého sinu. Jedná se o onemocnění maxilárního sinu, které se navenek projevuje jen očními příznaky, které vznikají jako následek vpáčení dna očnice dolů do čelistní dutiny.

Gíza – nekropole 4. dynastie

Rachef byl druhým faraonem, který si na plošině v Gíze postavil pyramidu. Dlouho se soudilo, že nechal postavit i Sfingu, ale až Vasil Dobrev přinesl důkazy, že za stavbou Sfingy je jeho předchůdce – Radžedef. Ten nechal postavit Sfingu v podobě svého otce Chufua. Tím se rozkryla i hádanka, koho Sfinga vlastně představuje. Uvažovalo se jak o Rachefovi, tak o Chufuovi. Jenže Rachef je na všech sochách s čelenkou a vousem, zatímco Chufu na jediné dochované sošce je bez čelenky a vousu. Ale důkazů o tom, jakého faraona Sfinga představuje předložil Vasil Dobrev více.

Pokud máte 6 minut času, královna Meresanch III. vás provede svojí mastabou.