Tři pyramidy v Gíze z období Staré říše (4. dynastie) dominují této nekropoli, která se nachází nedaleko Káhiry. Ale nelze opomenout ještě jeden monument této nekropole, kterým je Velká sfinga.

Pyramidy v Gíze jsou řazeny mezi Sedm divů světa a jsou zároveň jedinými stavbami z tohoto seznamu, které se dochovaly až do současnosti. Na plošině v Gíze se nacházejí tři hlavní pyramidy – Velká pyramida (Cheopsova pyramida), Rachefova pyramida a Menkaureova pyramida. Zejména Velká pyramida je místem mnoha spekulací a průzkumů

Pyramidy v Gíze – nekropole 4. dynastie

Snofru, zakladatel 4. dynastie, si postavil dvě pyramidy v Dahšúru a učinil z této lokality královskou nekropoli. Tu pak využili ještě faraoni 12. dynastie. Jeho syn Chufu (Cheops) si pro stavbu pyramidy vybral Gízu. Důvody mohly být dva – pevné skalní podloží (což po problémech v Dahšúru bylo poměrně zásadní) a možnost využít materiál přímo u staveniště v kombinaci s tím, že Nil byl v té době velmi blízko pyramid.

Velká pyramida (Cheopsova pyramida)

Pyramidový komplex faraona Chufua (Cheopse) se skládal z údolního chrámu, vzestupné cesty, zádušního chrámu a samotné pyramidy. Údolní chrám je dnes pohřben pod vesnicí Nazlet el-Samman – byly objeveny čedičové chodníky a vápencové zdi. Údolní chrám navazoval na vzestupnou cestu, která vedla do zádušního chrámu. Ta ale byla bohužel při výstavbě vesnice z velké části zlikvidována. Dochovala se částečně čedičová dlažba.

Rachefova pyramida

Pyramidový komplex faraona Rachefa (stejně jako pyramidový komplex Chufua) se skládal z údolního chrámu, vzestupné cesty, zádušního chrámu a pyramidy. V údolním chrámu bylo nalezeno několik soch faraona Rachefa, z nichž některé objevil francouzský egyptolog Auguste Mariette. Rachefův pyramidový komplex obsahoval také pět jam určených pro sluneční lodě a rozvaliny satelitní pyramidy se serdabem.

I když se Rachefova pyramida se na první pohled zdá vyšší než Velká pyramida faraona Chufua, není tomu tak. Je to proto, že její základna je položena výš než základna Velké pyramidy a její stěny mají strmější sklon. Stojí za povšimnutí, že na jejím vrcholu se nachází zbytek původního obložení.

Menkaureova pyramida

Menkaureův pyramidový komplex není výjimkou pokud jde o složení. Liší se ale tím, že Menkaureova pyramida je menší a trochu vybočuje ze spojnice předchozích dvou. V údolním chrámu (který byl za 5. dynastie rozšířen) bylo nalezeno několik soch faraona Menkaurea. Další Menkaureovy sochy byly objeveny v jeho zádušním chrámu. Na jižní straně pyramidy se nacházejí tři satelitní pyramidy, z nichž ta největší pravděpodobně patřila Menkaureově královské manželce Chamerernebtej II.

Velká Sfinga

Další dominantou této nekropole je Sfinga. Tělo lva s lidskou hlavou bylo původně datováno do vlády faraona Rachefa. Jenže Rachef byl všude zobrazován s čelenkou a Sfinga čelenku nemá. Dr. Vasil Dobrev pak dokázal, že Sfingu nechal postavit faraon Džedefre (Radžedef). Z dokumentu “Sfinga zbavená tajemství” stojí za zmínku zejména ten fakt, že i když nyní přicházíme k pyramidám od severu (a vidíme tak Sfingu čelně), v dobách faraonů se k plošině přicházelo od jihu (tedy k boku Sfingy).

Vesnice dělníků

Ve stínu pyramid v Gíze se nachází hrobky dělníků. Kdysi zde stála vesnice dělníků, kteří na stavbách pyramid pracovali. A nešlo jen o dělníky přímo na stavbě (tesaře, kameníky, nosiče vody atd.), ale také pekaře, kuchaře a další personál v zázemí. Hérodotovi prý egyptští kněží při návštěvě nekropole řekli, že velkou pyramidu stavělo 400 000 dělníků rozdělených do 4 skupin po 100 000 a stavba prý trvala cca 20 let. Důkazy z hrobek dělníků však naznačují, že zde pracovalo zhruba 30 000 dělníků ve směnách po třech měsících a to po dobu třiceti let a v každé směně bylo 10 000 dělníků.

Vesnice dělníků, kterou objevil americký archeolog Mark Lehner, se nacházela jihovýchodně od Rachefovy a Menkaureovy pyramidy. Byly zde objeveny pozůstatky spacích místností, pekáren, pivovarů, kuchyní (které ukázaly, že mezi hlavní druhy stravy patřil chléb, hovězí a rybí maso), nemocnice a pohřebiště. Na něm byly nalezeny ostatky dělníků, na nichž byly patrné známky zranění, která si způsobili při stavbě pyramid.  Mark Lehner k této vesnici řekl: „Rozvoj tohoto městského komplexu musel být poměrně rychlý. Všechny stavby pravděpodobně vznikly v rozmezí 35 až 50 let, tedy v období vlády Rachefa a Menkaurea, stavitelů druhé a třetí pyramidy.“

Chronologie královských hrobek v Gíze

  1. Velká pyramida (Chufu)
  2. Rachefova pyramida
  3. Menkaureova pyramida