Asi 1900 let př.n.l. žil v Egyptě Chnumhotep II. – syn Neheriho a Bakty, dcery Chnumhotepa I. Tento Chnumhotep II. měl dvě manželky – Cheti a Cat. Jeho otec byl správcem nomu zvaného jako „Nová města“ a pravděpodobně byl také správcem rezidenčního města Amenemheta I. Chnumhotepova hrobka se nachází v Bení Hasanu.

V devatenáctém roce vlády Amenemheta II. byla Chnumhotepovi svěřena správa města Menat Chufu (dnešní Mínia). Později vládnul jako nomarcha šestnáctému nomu. Jeho dědeček byl významnou osobností, protože se honosil titulem „správce Východní pouště v Menat Chufu“. Po jeho smrti přebral město do správy Nachti, který vládl za Senusreta I. a dalším v řadě byl pak Chnumhotep II., který město spravoval za vlády Amenemheta II. a Senusreta II.

Z titulu své funkce přijal poselstvo třiceti sedmi Asiatů, které vedl jistý Abiša. Poselstvo přineslo nomarchovi jako dar galenit, z něhož se vyrábělo černé líčidlo na víčka a dále dvě gazely.  Příchod poselstva je znázorněn na stěnách jeho kaple. Tato událost se odehrála v šestém roce vlády Senusreta II..

222 sloupců hieroglyfů

Chnumhotepova hrobka patří spolu s Amenemhetovou hrobkou k nejlépe propracovaným v Bení Hasanu. Vstupní portik je široký 7,2m a hluboký 2,13m a je podpírán dvěma šestnáctisloupy. Čtverhranná kaple má strany dlouhé 9,7m a vysoká je 5,89m. Strop podpírají čtyři pilíře. Ve výklenku zadní stěny byla původně uložena socha zesnulého, která se ale bohužel nedochovala. V jižní části se otvírají dvě šachty vedoucí do dalších prostor hrobky.

Spodní část zdí kaple je pokryta 222 sloupci textů, v nichž na načernalém pozadí imitujícím žulu vynikají zeleně psané hieroglyfy. Texty vyprávějí o Chnumhotepově životě, informují o funkci nomarchy a o počátcích vlády 12. dynastie.

Chnumhotepova hrobka má tradiční výzdobu – objevují se tradiční témata hrobů Staré a Střední říše obohacené o určité rysy. Na scéně umístěné na západní stěně vidíme Chnumhotepa sedícího na stoličce a v ruce drží konec lovecké sítě napěchované nejrůznějšími druhy ptáků.

Na jižní stěně zase sedí za obětním stolem a přijímá průvod nosičů, kteří mu přinášejí jídlo, květiny, pohřební výbavu a šperky a předvádějí dobytek. Opodál je Chnumhotepova první manželka, za ní stojí její tři dcery a Chnumhotepova druhá manželka. Na severní stěně je zesnulý při velkém lovu v poušti.

Příchod cizinců

Nejslavnějším výjevem je ale průvod Asiatů, který je znázorněn na severní stěně. Asiaté jsou učesáni a oděni podle zvyklostí platných v jejich zemi – muži mají krátké, ale dost dlouhé husté tmavé vlasy a špičatý vous, kterým mají zarostlé i tváře. Oblečeni jsou do suknic nebo šatů na jednom rameni zřasených. Na nohou mají sandály uchycené řemínky. Ženy mají dlouhé vlasy uchycené v čele světlou čelenkou, šaty sahající do půli lýtek někdy odhalují rameno a jsou ze stejné látky jako u mužů. Na nohou mají boty, které jim obepínají nohu až ke kotníkům. Před nimi kráčí děti.

Chnumhotepova hrobka - detail výzdoby

Chnumhotepova hrobka – detail výzdoby