fbpx

Asi 1900 let př.n.l. žil v Egyptě Chnumhotep II. – syn Neheriho a Bakty, dcery Chnumhotepa I. Tento Chnumhotep II. měl dvě manželky – Cheti a Cat. Jeho otec byl správcem nomu zvaného jako “Nová města” a pravděpodobně byl také správcem rezidenčního města Amenemheta I. Chnumhotepova hrobka se nachází v Bení Hasanu.

Amenemhet II. svěřil v devatenáctém roce své vlády Chnumhotepovi správu města Menat Chufu (dnešní Mínia). Později vládnul jako nomarcha šestnáctému nomu. Jeho dědeček byl významnou osobností, protože se honosil titulem “správce Východní pouště v Menat Chufu”. Po jeho smrti přebral město do správy Nachti, který vládl za Senusreta I. a dalším v řadě byl pak Chnumhotep II., který město spravoval za vlády Amenemheta II. a Senusreta II.

Z titulu své funkce přijal poselstvo třiceti sedmi Asiatů, které vedl jistý Abiša. Poselstvo přineslo nomarchovi jako dar galenit, z něhož se vyrábělo černé líčidlo na víčka a dále dvě gazely.  Příchod poselstva je znázorněn na stěnách jeho kaple. Tato událost se odehrála v šestém roce vlády Senusreta II..

222 sloupců hieroglyfů

Chnumhotepova hrobka patří spolu s Amenemhetovou hrobkou k nejlépe propracovaným v Bení Hasanu. Vstupní portik je široký 7,2m a hluboký 2,13m a je podpírán dvěma šestnáctisloupy. Čtverhranná kaple má strany dlouhé 9,7m a vysoká je 5,89m. Strop podpírají čtyři pilíře. Ve výklenku zadní stěny byla původně uložena socha zesnulého, která se ale bohužel nedochovala. V jižní části se otvírají dvě šachty vedoucí do dalších prostor hrobky.

Spodní část zdí kaple je pokryta 222 sloupci textů, v nichž na načernalém pozadí imitujícím žulu vynikají zeleně psané hieroglyfy. Texty vyprávějí o Chnumhotepově životě, informují o funkci nomarchy a o počátcích vlády 12. dynastie.

Chnumhotepova hrobka má tradiční výzdobu – objevují se tradiční témata hrobů Staré a Střední říše obohacené o určité rysy. Na scéně umístěné na západní stěně vidíme Chnumhotepa sedícího na stoličce a v ruce drží konec lovecké sítě napěchované nejrůznějšími druhy ptáků.

Na jižní stěně zase sedí za obětním stolem a přijímá průvod nosičů, kteří mu přinášejí jídlo, květiny, pohřební výbavu a šperky a předvádějí dobytek. Opodál je Chnumhotepova první manželka, za ní stojí její tři dcery a Chnumhotepova druhá manželka. Na severní stěně je zesnulý při velkém lovu v poušti.

Příchod cizinců

Nejslavnějším výjevem je ale průvod Asiatů, který je znázorněn na severní stěně. Asiaté jsou učesáni a oděni podle zvyklostí platných v jejich zemi – muži mají krátké, ale dost dlouhé husté tmavé vlasy a špičatý vous, kterým mají zarostlé i tváře. Oblečeni jsou do suknic nebo šatů na jednom rameni zřasených. Na nohou mají sandály uchycené řemínky. Ženy mají dlouhé vlasy uchycené v čele světlou čelenkou, šaty sahající do půli lýtek někdy odhalují rameno a jsou ze stejné látky jako u mužů. Na nohou mají boty, které jim obepínají nohu až ke kotníkům. Před nimi kráčí děti.

Chnumhotepova hrobka - detail výzdoby

Chnumhotepova hrobka – detail výzdoby