fbpx

Hrobka kancléře Meketrea je umístěna v Dér el-Bahrí a tak můžeme usuzovat, že u dvora pravděpodobně zastával významné postavení. Jeho hrobka leží totiž hned vedle zádušního chrámu faraona Mentuhotepa II. Herbert E. Winlock, vedoucí expedice newyorského Metropolitního muzea umění, objevil v zimě roku 1920 v Dér el-Bahrí v hrobce kancléře Meketrea uzavřenou místnost. Tu už částečně předtím prozkoumali Georges Daressy v roce 1895 a Robert Mond v roce 1902. Dosud ale nebyl vypracován žádný plánek hrobky.

Meketre byl kancléřem a správcem pokladnice na přelomu dvou dynastií. Za kancléře si ho vybral Mentuhotep II. z 11. dynastie. Jeho nástupci vládli krátce (dohromady 18 let) a tak Meketre zažil i okamžik, kdy na egyptský trůn usedl zakladatel 12. dynastie Amenemet I.

Hrobka kancléře Meketrea byla přístupná po široké vzestupné rampě, která ústila na úzké nádvoří. To bylo původně zakryté portikem podpíraným devíti osmihrannými vápencovými sloupy. Čelní portik hrobky, chodba a kaple byli původně obloženy kvádry z jemného vápence a zdobeny reliéfy.

V kapli se nacházela šachta, z jejíhož dna vedla sestupná chodba do malé pohřební komory, která byla hrubě vytesána do kamene. Ta byla ale vyloupena – nacházelo se zde pouze několik prken z Meketreovy rakve, která byla z cedrového dřeva. Rovnoběžně s kancléřovou hrobkou vedla jiná chodba do druhé kaple, odkud se dalo vstoupit do šachty a další pohřební komory. Tato nedokončená hrobka patřila Mekatreovu synovi Antefovi.

Skrýš v hrobce kancléře Meketrea

Čištění hrobky postupovalo pomalu a Winlock vzhledem k tomu, že učiněné nálezy nebyly příliš zajímavé se rozhodl pokračovat ve vykopávkách ještě týden a potom zde práce ukončit. Náhle však dělníci objevili skulinu mezi kameny na zemi a zdí chodby, za níž se dala předpokládat další místnost. Když Winlock prostrčil otvorem svíci, uviděl čtyři tisíce let starý svět zalidněný desítkami barevných postaviček. Vchod do skrýše byl schován za zdí z nepálených cihel a díky tomu do místnosti po tisíciletí nikdo nevstoupil. Tři dny a tři noci trvalo vynášení předmětů z hrobky.

Na jednom podstavci jsou sošky dvou mužů a dvou žen, jak zesnulému přinášejí potraviny. Jedna socha představuje Meketrea sedícího na krychlové stoličce vedle svého syna. Jeden z nejslavnějších modelů zachycuje Meketrea sedícího ve vchodě ve společnosti písařů, kteří sčítají dobytek. Na modelu je dohromady 19 zvířecích a 26 lidských postav.

Hrobka kancléře Meketrea. Meketre sedící ve vchodě sleduje kontrolu stavu dobytka.

Hrobka kancléře Meketrea. Meketre sedící ve vchodě sleduje kontrolu stavu dobytka, který předvádějí honáci. Mužské postavičky jsou vysoké 22cm, celý výjev je zachycen na modelu, který je dlouhý cca 1,73m.