Chrám v Esně byl zasvěcen Chnumovi a bohyním Neit a Satet a najdete ho asi 200 m od kotviště lodí na západním břehu Nilu. Od kotviště projdete uličko plnou turistických obchodů a poté zahnete mírně doleva. Za chrámem je místní krytý trh a poblíž starý mlýn, kde se dosud mele locikové semeno na olej, který byl již ve starověku považován za silné afrodiziakum – můžete vyzkoušet.

Esna byla až do 20.století významnou zastávkou velbloudích karavan mezi Súdánem, Káhirou a cestami do oáz v Západní poušti. Její jméno je odvozeno od starověkého Ta-senet, Řekové toto město pojmenovali Latopolis, neboť zde byla uctívána ryba Lates niloticus, nilský druh okouna.

Chrám v Esně – historie chrámu

Chrám byl založen za vlády Ptolemaiovců – konkrétně za vlády Ptolemaia VI. Filométora a Ptolemaia VII. Euergéta II. a byl užíván po celou dobu římské nadvlády. Jakmile byl ale opuštěn, byl rychle pohřben pod hromadou suti okolostojícího města. Dnes chrám leží v prohlubni více než 9m, která byla vyhloubena skrze nánosy, na kterých stojí moderní město.

Dolů na úroveň chrámu vede příkré schodiště, které může být pro některé návštěvníky obtížně zvladatelné. Z celého chrámu byla odkryta pouze malá část a to zejména díky zásahu egyptské armády, která zde pracovala ve 40. letech 19. století a Památkové služby, která zde působila několik desetiletí poté. Další archeologické práce se zdají nepravděpodobné, protože by se musela přemístit značná část moderní Esny.

Chrám boha Chnuma, bohyní Neit a Satet v Esně

Chrám boha Chnuma, bohyní Neit a Satet v Esně