fbpx

Za vlády Thutmose III. postavili Egypťané Sedmý pylon v Karnaku. Ten byl počátkem druhé, jižní osy chrámu, směřující ke chrámovému okrsku bohyně Mut. Tento pylon nechal Thutmose III. postavit krátce po nástupu na trůn před tehdy již stojícím Osmým pylonem.

V této oblasti stály původně starší chrámové stavby ze Střední říše a z doby Amenhotepa I. (18. dynastie). Na zdech sedmého pylonu jsou bojové scény, které znázorňují Thutmose III. na jeho vojenských výpravách.

Sedmý pylon v Karnaku