Systematické rozkrádání tohoto jedinečného bohatství pokračovalo až do roku 1858, kdy do Egypta přišel Auguste Mariette. Ten založil Egyptskou památkovou správu a tím výrazně snížil množství krádeží. Dá se říci, že Mariette zachránil Karnak, protože zde prováděl rozsáhlé vykopávky. Jeho archeologové řadu let očišťovali rozvaliny a zpevňovali nejpoškozenější části. Z tohoto období pocházejí také první předpisy týkající se práce v Karnaku.

V roce 1895 založil Mariettův nástupce Jacques de Morgan samostatnou archeologickou instituci – Ředitelství prací v Karnaku. Jejím prvním vedoucím byl archeolog Georges Legrain, který zorganizoval první větší restaurátorskou práci v této lokalitě, která by jinak byla nepochybně odsouzena k záhubě. Později se stala jednou z prvních oblastí, které byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví.

Během zpevňovacích prací se archeologům v Karnaku podařilo objevit opravdu poklady. V roce 1903 objevil Georges Legrain velké množství soch, které představovaly vysoké hodnostáře Amonova chrámu. Ve dvacátých letech 20. století byly v sutinách novější stavby postupně objeveny části Bílé kaple Senusreta I. a krátce nato nález kolosální sochy Amenhotepa IV.

Mariette zachránil Karnak a je na nás, aby zůstal zachován i pro další generace.