Serapeum se nachází v Sakkáře severně od Džoserova pyramidového komplexu. Objevil ho francouzský egyptolog Auguste Mariette roku 1851. Serapeum sloužilo jako pohřebiště býků Ápidů, posvátných zvířat boha Ptaha. Mělo důležitou roli v náboženském životě a to nejen pro Memfidu, ale pro celý Egypt. Zakladatelem Serapea je Amenhotep III. a od svého založení fungovalo po celé dějiny starověkého Egypta bez ohledu na to, v jakém období se Egypt zrovna nacházel.

Serapeum – struktura komplexu

Podzemí Serapea vznikalo postupně a můžeme ho rozdělit do tří částí. Nejstarší část starověcí Egypťané vytvořili pro jednotlivé pohřby býků Ápidů. Ti zde byli pohřbívání do dřevěných rakví. Ke konci vlády Ramesse II. byla založena společná hrobka, která je dnes známá jako Malá galerie. Jedná se o dlouhou podzemní chodbu s vysekanými nikami, které obsahovaly dřevěné sarkofágy. V těchto nikách byli býci pohřbíváni až do vlády 26. dynastie.

Psammetik I. – zakladatel Sajské dynastie – nechal postavit a ke konci své vlády (tedy kolem roku 612 př.n.l.) také zprovoznil tzv. Velkou galerii. Ta představuje celkem 28 pohřebních nik z nichž 24 obsahovalo granitový nebo bazaltový sarkofág. Všechny byly už ve starověku otevřeny a jejich obsah zničen. Podle dochovaných stél můžeme usuzovat, že Serapeum fungovalo až do konce ptolemaiského období.

Nadzemní část Serapea tvořil zádušně-kultovní chrámový komplex a možná i palác. Nektaneb I. a Nektaneb II. (faraoni 30. dynastie) postavili nový chrám v okrsku u vchodu do podzemí, dnes známý jako Ka-Kome. U východního vstupu se nacházel pylon vztyčený Nektanebem II. a dvě vápencové sochy lvů.

SerapeumSerapeum