fbpx

Od roku 1993 prováděl profesor Kent Weeks se svým týmem restaurátorské práce v několika hrobkách v Údolí králů. Byla mezi nimi i hrobka synů Ramesse II. O existenci této hrobky se zmiňuje již Abbottův papyrus, kde je tato hrobka uváděna pod jménem Cher-en-Achau. Objevuje se také v mapě, kterou nakreslil Ital Belzoni (objevitel hrobky Sethi I.).

V roce 1820 se do hrobky dostal James Burton a prohlásil, že není ničím zajímavá. Ke stejnému závěru došel na počátku 20. století Howard Carter. Oba přehlédli krásné nástěnné malby, které zdobily malou podzemní místnost zavalenou kamením.

Kent Weeks v hrobce synů Ramesse II. KV 5

V únoru 1995 to byl právě Kent Weeks, kdo tuto místnost vyčistil a objevil zasypaný vchod. Po uvolnění vchodu objevil dlouhou chodbu, ze které se vstupovalo do dvaceti pohřebních komor. Když očistil několik nápisů v chodbě, přečetl na nich jména tří z dvaapadesáti synů Ramesse II., kteří byli pohřbeni v této hrobce. Byli to Pareherunemef (účastník bitvy u Kadeše), Amonherchpešef (faraonův nejstarší syn) a Ramesse (generál faraonovi armády). Matkou prvních dvou synů byla velká královská manželka Nefertari, třetí Ramesse byl synem druhé velké královské manželky Esetnofrety.

Usirova socha v hrobce synů Ramesse II.

Jak se postupně Kent Weeks propracovával sutinami, zjevila se před ním socha boha Usira – pána temnot. Po obou stranách sochy byly dál dlouhé chodby, ze kterých se opět vstupovalo do dvaceti pohřebních komor. Kent Weeks si uvědomil, že objevil vůbec první rodinnou královskou hrobku v Egyptě.

Byl to ohromný hrob, který se svým architektonickým pojetím zásadně lišil. Ramesse II. tuto hrobku nechal postavit pro svých dvaapadesát synů, z nichž většina zemřela ještě před ním. Díky předmětům, které nalezl Kent Weeks v hrobce – šperkům, zbytkům dřevěného nábytku, kanopickým skříňkám, fragmentům mumií a keramickým předmětům s nápisy – bylo možno získat další informace o těchto královských dětech.

Druhé podlaží hrobky synů Ramesse II.

Kent Weeks a jeho spolupracovníci se domnívají, že pod částí hrobky se skrývá další podlaží, kde by mohly být sarkofágy s mumiemi dětí Ramesse II. Nasvědčuje tomu mnohé …

  1. na stropě obou chodeb vedoucích od sochy boha Usira jsou patrné výklenky, za nimiž by mohly být schody (podobně jako v jiných hrobkách)
  2. zbytky sarkofágů, které byly nalezeny v horním podlaží, sem musely být dopraveny odjinud, protože dveře horních místností jsou příliš úzké na to, aby tudy mohly být přineseny sarkofágy bez poškození

To jsou dva největší náznaky, z nichž se dá soudit, že druhé podlaží skutečně může existovat. Než ale začnou další výzkumy, bude to trvat ještě několik let. Je nutné vynosit kameny a sutiny z dosud objevených místností. Podle odhadů budou trvat tyto práce více než deset let, pokud se bude každý rok pracovat pět až šest měsíců.

Souběžně s uvolňováním hrobky je třeba provádět důsledné zkoumání předmětů, které byly nalezeny v místnostech a chodbách, laboratorní zkoušky a nejrůznější analýzy. Teprve až bude první podlaží zcela vyprázdněno bude možné přistoupit na zkoumání existence druhého podlaží.

Kent Weeks

Kent Weeks