Kent Weeks

Od roku 1993 prováděl profesor Kent Weeks se svým týmem restaurátorské práce v několika hrobkách v Údolí králů. Byla mezi nimi i hrobka synů Ramesse II. O existenci této hrobky se zmiňuje již Abbottův