Minule jsme se naučili psát jména v hieroflyfech, rozepsat je písmenko po písmenku. Pokud Vás čtení hieroglyfů zajímá, jistě jste si vyzkoušeli napsat svoje jméno v hieroglyfech. Teď se podíváme na to, jak správně se přepíšou jména, která se použila v předchozí lekci.

Staří Egypťané nenechávali mezery mezy slovy ani prázdná místa v textu (k tomuto tématu se dostaneme v některé z dalších lekcí). Pokoušeli se zapsat znaky do čtverce jak to nejvíce šlo. Ukážeme si to na příkladu.

Věta “slunce vychází na obloze” by se nepsala takto  (tedy seřadit znaky za sebou), ale spíše takto , kde je vidět rozvrhnutá věta do čtverce. Pro názornost přidávám i přepis jmen, která jsem minule použil jako příklad.

PAVEL (doslova PAFEL)
PETR (doslova PTR)
JAN
a také několik dívčích jmen
HANA
JANA
BLANKA

To pro tuto chvíli stačí – hrejte si se jmény a jejich překlady do hieroglyfů a příště si povíme něco o dvoupísmenných a třípísmenných znacích.